Sony Xperia E4g - Vylepšení kvality zvuku

background image

Vylepšení kvality zvuku

Kvalitu zvuku reproduktorů zařízení můžete zvýšit pomocí technologií jako Clear Phase™

a xLOUD™.

Používání technologie Clear Phase™

Technologii Clear Phase™ společnosti Sony můžete použít k automatické úpravě kvality

zvuku integrovaných reproduktorů zařízení a dosažení čistšího a přirozenějšího zvuku.

Vylepšení kvality zvuku reproduktoru technologií Clear Phase™

1

Na obrazovce Plocha ťukněte na položku .

2

Vyhledejte položku

Nastavení > Zvuk a ťukněte na ni.

3

Zaškrtněte políčko

Clear Phase™.

Aktivace funkce Clear Phase™ nemá žádný vliv na aplikace pro hlasovou komunikaci.

Například nedojde k žádné změně kvality hlasového hovoru.

Použití technologie xLOUD™

Technologii zvukového filtru xLOUD™ společnosti Sony můžete použít ke zvýšení

hlasitosti reproduktorů beze ztráty kvality. Dopřejte si dynamičtější zvuk při poslechu

oblíbených skladeb.

Zvýšení hlasitosti reproduktoru technologií xLOUD™

1

Na obrazovce Plocha ťukněte na položku .

2

Vyhledejte položku

Nastavení > Zvuk a ťukněte na ni.

3

Zaškrtněte políčko

xLOUD™.

Aktivace funkce xLOUD™ nemá žádný vliv na aplikace pro hlasovou komunikaci. Například

nedojde k žádné změně kvality hlasového hovoru.

40

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.