Sony Xperia E4g - Zámek obrazovky

background image

Zámek obrazovky

Obrazovku lze zabezpečit několika způsoby. Úroveň zabezpečení každého způsobu

zamykání je uvedena níže v pořadí od nejslabšího k nejsilnějšímu:

Přetažení – žádné zabezpečení, ale snadný přístup na Plochu

Odemknutí Bluetooth – odemknutí zařízení pomocí spárovaného zařízení Bluetooth

Odemknutí obličejem – odemkne zařízení, když se na ně podíváte

Vzor – zařízení se odemkne, když nakreslíte prstem jednoduchý obrazec

Kód PIN – zařízení odemknete zadáním číselného kódu PIN nejméně o 4 číslicích

Heslo – zařízení lze odemknout pouze pomocí hesla

Je velmi důležité, abyste si bezpečnostní vzor, kód PIN nebo heslo zapamatovali. Pokud je

zapomenete, nebude možné obnovit důležitá data, jako jsou kontakty a zprávy.

Změna typu zamknutí obrazovky

1

Na Ploše ťukněte na .

2

Ťukněte na položky

Nastavení > Zabezpečení > Zámek obrazovky.

3

Podle pokynů na obrazovce zvolte požadovaný typ zamykací obrazovky.

Odemknutí obrazovky pomocí funkce odemknutí Bluetooth®

Ujistěte se, že je zařízení a jiné zařízení Bluetooth® spárováno, než použijete funkci odemknutí

Bluetooth®. Další informace o párování najdete v části

Spárování vašeho zařízení s jiným

zařízením Bluetooth®

na straně 100 .

1

Na úvodní obrazovce ťukněte na možnost , pak vyhledejte a klepněte na

položku

Nastavení > Zabezpečení.

2

Ťukněte na volby

Zámek obrazovky > Bluetooth unlock.

3

Ťukněte na položku

Pokračovat a vyberte zařízení, které chcete použít

k odemčení obrazovky. Poté ťukněte na položku

Pokračovat.

4

Zvolte možnost jako záložní zámek pro odemčení obrazovky, když nejsou

připojena žádná zařízení Bluetooth®.

5

V ostatních zařízeních Bluetooth® vyhledejte název zařízení v části

Nastavení >

Bluetooth > Párovaná zařízení a ťukněte na něj. Když se zobrazí možnost

Připojeno v zařízeních Bluetooth®, okamžitě stiskněte tlačítko vypnutí/zapnutí

v zařízení.

Pokud je zařízení od ostatních zařízení Bluetooth® odpojeno, musíte obrazovku odemknout

pomocí kódu PIN nebo vzoru.

Nastavení funkce odemknutí pomocí obličeje

1

Na obrazovce Plocha ťukněte na >

Nastavení > Zabezpečení > Zámek

obrazovky.

2

Ťukněte na volbu

Odemknutí obličejem a podle pokynů zařízení pořiďte snímek

svého obličeje.

3

Po úspěšném vyfotografování vašeho obličeje ťukněte na možnost

Pokračovat.

4

Vyberte záložní metodu odemykání a podle pokynů na obrazovce dokončete

zbývající kroky nastavení.

Nejlepších výsledků dosáhnete, když snímek obličeje pořídíte ve vnitřních prostorách, které

jsou dobře, ale ne příliš jasně osvětleny, a zařízení podržíte v úrovni očí.

Odemknutí obrazovky pomocí obličeje

1

Aktivujte obrazovku.

2

Podívejte se na zařízení pod stejným úhlem, pod jakým jste pořídili snímek obličeje

pro funkci odemknutí.

Pokud funkce odemknutí pomocí obličeje váš obličej nerozpozná, budete muset k odemknutí

obrazovky použít záložní metodu.

38

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Vytvoření gesta pro odemknutí obrazovky

1

Na Ploše ťukněte na .

2

Ťukněte na položky

Nastavení > Zabezpečení > Zámek obrazovky > Vzor.

3

Postupujte podle pokynů v zařízení.

Jestliže je při odemykání zadané gesto odmítnuto pětkrát po sobě, musíte vyčkat 30 sekund,

než budete moci pokus opakovat.

Změna gesta pro odemknutí obrazovky

1

Na obrazovce Plocha ťukněte na .

2

Ťukněte na položky

Nastavení > Zabezpečení > Zámek obrazovky.

3

Zadejte gesto pro odemknutí obrazovky.

4

Ťukněte na položku

Vzor a postupujte podle pokynů v zařízení.

Vytvoření kódu PIN pro odemknutí obrazovky

1

Na Ploše ťukněte na .

2

Ťukněte na položky

Nastavení > Zabezpečení > Zámek obrazovky > PIN.

3

Zadejte číselný kód PIN.

4

V případě potřeby ťuknutím na položku minimalizujte klávesnici.

5

Ťukněte na položku

Pokračovat.

6

Znovu zadejte a potvrďte kód PIN.

7

V případě potřeby ťuknutím na položku minimalizujte klávesnici.

8

Ťukněte na položku

OK.

Vytvoření hesla zámku obrazovky

1

Na obrazovce Plocha ťukněte na možnosti >

Nastavení > Zabezpečení >

Zámek obrazovky > Heslo.

2

Zadejte heslo.

3

V případě potřeby ťuknutím na položku minimalizujte klávesnici.

4

Ťukněte na volbu

Pokračovat.

5

Znovu zadejte a potvrďte heslo.

6

V případě potřeby ťuknutím na položku minimalizujte klávesnici.

7

Ťukněte na volbu

OK.

Zobrazení oznámení z uzamčené obrazovky

1

Na uzamčené obrazovce přetáhněte stavový řádek dolů.

2

Ťukněte na oznámení, které chcete zobrazit.

Oznámení ze zamčené obrazovky si můžete si prohlížet pouze tehdy, když zamykáte

obrazovku v režimu

Přesunutí prstem.