Sony Xperia E4g - Zvuk, vyzvánění a hlasitost

background image

Zvuk, vyzvánění a hlasitost

Je možné upravovat hlasitost vyzvánění pro příchozí hovory a upozornění a zároveň pro

přehrávání hudby a videa. Zařízení můžete také přepnout do tichého režimu, aby

nezvonilo, když máte schůzku.

Nastavení hlasitosti

1

Na obrazovce Plocha ťukněte na položku .

2

Ťukněte na položky

Nastavení > Zvuk > Hlasitost.

3

Přetáhněte jezdce hlasitosti na požadovanou pozici.

K nastavení hlasitosti vyzvánění a přehrávaní médií můžete rovněž použít tlačítka hlasitosti, a

to i při zamčené obrazovce.

Nastavení režimu vibrací

Stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti směrem dolů a podržte je, dokud se na

stavovém řádku nezobrazí symbol .

Nastavení tichého režimu

1

Stiskněte tlačítko snížení hlasitosti a podržte je, dokud zařízení nezavibruje a na

stavovém řádku se nezobrazí symbol .

2

Znovu stiskněte tlačítko snížení hlasitosti. Na stavovém řádku se zobrazí ikona .

Tichý režim ukončíte stisknutím tlačítka zvýšení hlasitosti.

Nastavení vibračního režimu a režimu vyzvánění zařízení

1

Na obrazovce Plocha ťukněte na položku .

2

Najděte položku

Nastavení > Zvuk a ťukněte na ni.

3

Zaškrtněte políčko

Vibrace při vyzvánění.

35

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Nastavení vyzvánění

1

Na obrazovce Plocha ťukněte na položku .

2

Najděte položku

Nastavení > Zvuk > Vyzváněcí tón telefonu a ťukněte na ni.

3

Vyberte možnost v seznamu nebo ťuknutím na položku vyberte hudební soubor

uložený v zařízení.

4

Potvrďte akci ťuknutím na možnost

Hotovo.

Výběr zvuků oznámení

1

Na obrazovce Plocha ťukněte na položku .

2

Ťukněte na položky

Nastavení > Zvuk > Zvuk oznámení.

3

Vyberte možnost v seznamu nebo ťukněte na položku a vyberte hudební

soubor uložený v zařízení.

4

Potvrďte akci ťuknutím na možnost

Hotovo.

Některé aplikace mají své vlastní zvuky oznámení, které je obvykle možné zvolit v nastavení

dané aplikace.

Povolení zvuku kláves

1

Na obrazovce Plocha ťukněte na položku .

2

Vyhledejte položky

Nastavení > Zvuk a ťukněte na ně.

3

Zaškrtněte políčka

Tóny při dotyku číselníku a Zvuky při dotyku.