Sony Xperia E4g - Úvodní obrazovka

background image

Úvodní obrazovka

Obrazovka Plocha představuje výchozí bod pro použití zařízení. V tom se podobá ploše

počítače. Úvodní obrazovka může obsahovat až sedm panelů, které zvětšují šířku

běžného zobrazení obrazovky. Počet panelů úvodní obrazovky je znázorněn řadou teček

v dolní části úvodní obrazovky. Zvýrazněná tečka znázorňuje panel, na kterém se právě

nacházíte.

14

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Přechod na Domovskou obrazovku

Stiskněte tlačítko .

Procházení obrazovky Plocha

Panely obrazovky Plocha

Na obrazovku Plocha můžete přidávat nové panely (maximálně sedm panelů) nebo z ní

panely odstraňovat. Můžete také nastavit panel, který chcete nastavit jako hlavní panel

obrazovky Plocha.

Nastavení panelu jako hlavního panelu obrazovky Plocha

1

Dotkněte se prázdné oblasti na obrazovce Plocha a podržte ji, dokud zařízení

nezavibruje.

2

Listováním doleva nebo doprava přejděte na panel, který chcete nastavit jako

hlavní panel úvodní obrazovky, a ťukněte na položku .

Přidání panelu na úvodní obrazovku

1

Dotkněte se prázdné oblasti na obrazovce Plocha a podržte ji, dokud zařízení

nezavibruje.

2

Procházejte panely listováním vlevo nebo vpravo a poté ťukněte na možnost .

15

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Odstranění panelu z úvodní obrazovky

1

Dotkněte se prázdné oblasti na obrazovce Plocha a podržte ji, dokud zařízení

nezavibruje.

2

Procházejte listováním vlevo nebo vpravo na panel, který chcete odstranit a poté

ťukněte na možnost .