Sony Xperia E4g - Ikony na stavovém řádku

background image

Ikony na stavovém řádku

Stavové ikony

Síla signálu

Žádný signál

Roaming

Síť LTE je k dispozici.

Síť GPRS je k dispozici.

Síť EDGE je k dispozici.

Síť 3G je k dispozici.

Je k dispozici mobilní datová síť.

Odesílání a stahování dat přes LTE

Probíhá odesílání a stahování dat prostřednictvím sítě GPRS.

22

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Probíhá odesílání a stahování dat prostřednictvím sítě EDGE.

Probíhá odesílání a stahování dat prostřednictvím sítě 3G.

Odesílání a stahování dat přes mobilní síť

Stav baterie

Baterie se nabíjí

Režim STAMINA je aktivní

Je aktivován režim slabé baterie.

Režim V letadle je aktivní

Funkce Bluetooth® je aktivována

Není vložena karta SIM.

Mikrofon je ztlumen

Hlasitý odposlech je zapnutý

Tichý režim

Režim vibrací

Je nastaven budík

Systém GPS je aktivní

Probíhá synchronizace

Problém s přihlášením nebo synchronizací

V závislosti na mobilním operátorovi, síti a oblasti nemusí být funkce a služby znázorněné

některými ikonami v tomto seznamu k dispozici.

Správa ikon stavového řádku

1

Na úvodní obrazovce ťukněte na položku .

2

Ťukněte na položky

Nastavení > Personalizace > Ikony na stavovém řádku.

3

Zaškrtněte políčka u systémových ikon, které se mají zobrazovat na stavovém

řádku.

Ikony oznámení

Nová zpráva SMS nebo zpráva MMS

Zmeškaný hovor

Probíhá hovor

Je zapnuto přesměrování hovorů

Nová hlasová zpráva

Nová e-mailová zpráva

Připojení Wi-Fi® je aktivní a jsou přenášena data

Stahování dat

Odesílání dat

Mobilní data jsou vypnuta

Je k dispozici nová aktualizace softwaru

23

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Jsou k dispozici aktualizace systému

Stahování aktualizací systému

Ťuknutím nainstalujete stažené aktualizace systému

Byl zachycen snímek obrazovky

Přišla nová zpráva aplikace Hangouts™

Videohovor s přáteli pomocí aplikace Hangouts™

Nadcházející událost v kalendáři

Běží miniaplikace

Funkce Smart Connect je aktivní

Přehrávání skladby

Hraje rádio

Zařízení je připojeno k počítači prostřednictvím kabelu USB

Vnitřní úložiště je ze 75 % plné. Ťuknutím na oznámení můžete přesunout

některá data na paměťovou kartu.

Varování

Chybová zpráva

Další (nezobrazená) oznámení

Poznámka: Nejsou zde uvedeny všechny ikony, které se mohou v zařízení zobrazit. Tyto ikony

jsou pouze pro referenční účely a může dojít ke změnám bez předchozího upozornění.

Správa oznámení

1

Na Ploše ťukněte na položku .

2

Ťukněte na položky

Nastavení > Personalizace > Správa oznámení.

3

Zaškrtněte políčka u aplikací, u nichž je povoleno zasílání oznámení.