Sony Xperia E4g - Miniaplikace

background image

Miniaplikace

Miniaplikace jsou malé aplikace, které mohou běžet v popředí před jinými aplikacemi na

stejné obrazovce, což umožňuje používání více aplikací současně. Můžete mít například

otevřenou webovou stránku se směnnými kurzy a přes ni otevřít miniaplikaci Kalkulačka a

spočítat v ní výslednou cenu. Miniaplikace jsou přístupné z lišty oblíbených. Další

miniaplikace si můžete stáhnout z Google Play™.

Otevření miniaplikace

1

Chcete-li zobrazit lištu oblíbených, stiskněte položku .

2

Ťukněte na miniaplikaci, kterou chcete otevřít.

Můžete otevřít více miniaplikací současně.

Zavření malé aplikace

Ťukněte v okně malé aplikace na možnost .

Stažení miniaplikace

1

Na liště oblíbených ťukněte na ikonu

a pak na možnosti a .

2

Najděte miniaplikaci, kterou chcete stáhnout, a podle pokynů ji stáhněte a

dokončete instalaci.

Přesunutí malé aplikace

Pokud je otevřena malá aplikace, dotkněte se levého horního rohu aplikace

a podržte ho, a poté ho přesuňte do požadovaného umístění.

Minimalizace malé aplikace

Pokud je otevřena malá aplikace, dotkněte se levého horního rohu malé aplikace

a podržte ho, poté ho táhněte do pravého nebo spodního rohu obrazovky.

Změna uspořádání miniaplikací na liště oblíbených

Dotkněte se miniaplikace, podržte ji a přetáhněte ji na požadované místo.

Odebrání miniaplikace z lišty oblíbených aplikací

1

Dlouze stiskněte ikonu miniaplikace a přetáhněte ji na .

2

Vyberte

OK.

Obnovení dříve odebrané miniaplikace

1

Otevřete lištu oblíbených a ťukněte na ikonu

.

2

Dlouze stiskněte miniaplikaci, kterou chcete obnovit a přetáhněte ji na lištu

oblíbených.

Přidání widgetu jako miniaplikace

1

Chcete-li zobrazit lištu oblíbených, stiskněte položku .

2

Ťukněte na možnosti

> > .

3

Vyberte widget.

4

Pokud chcete, zadejte název widgetu a ťukněte na tlačítko

OK.