Sony Xperia E4g - Navigace v aplikacích

background image

Navigace v aplikacích

Pomocí navigačních tlačítek můžete přecházet mezi aplikacemi, lištou oblíbených aplikací

a oknem naposledy použitých aplikací, takže můžete snadno přepínat mezi všemi

naposledy použitými aplikacemi. Některé aplikace budou při stisknutí tlačítka

ukončeny, zatímco jiné aplikace mohou i nadále běžet na pozadí nebo být pozastaveny.

Pokud určitou aplikaci pozastavíte nebo necháte spuštěnou na pozadí, při příštím

otevření aplikace můžete pokračovat v práci na stejném místě.

1

Okno naposledy použitých aplikací – otevření nedávno použité aplikace

2

Lišta oblíbených – zkratky k aplikacím nebo widgetům

3

Navigační tlačítko Úlohy – otevření okna naposledy použitých aplikací a lišty oblíbených

4

Navigační tlačítko Plocha – opuštění aplikace a návrat na obrazovku Plocha

5

Navigační tlačítko Zpět – návrat na předchozí obrazovku v rámci aplikace nebo ukončení aplikace

Otevření okna naposledy použitých aplikací

Stiskněte .

Zavření všech naposledy použitých aplikací

Ťukněte na tlačítko a pak na položku

Zavřít vše.

Otevření nabídky v aplikaci

Během používání aplikace stiskněte tlačítko .

Nabídky nejsou k dispozici ve všech aplikacích.

17

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.