Sony Xperia E4g - Obrazovka Aplikace

background image

Obrazovka Aplikace

Obrazovka Aplikace, která se otevírá z Plochy, obsahuje aplikace předinstalované v

telefonu a také aplikace, které jste stáhli.

Zobrazení všech aplikací na obrazovce Aplikace

1

Na obrazovce Plocha ťukněte na položku .

2

Na obrazovce Aplikace listujte doleva nebo doprava.

Spuštění aplikace z obrazovky Aplikace

Listováním doleva nebo doprava vyhledejte požadovanou aplikaci a pak na ni

ťukněte.

Otevření nabídky obrazovky Aplikace

Na otevřené obrazovce Aplikace přetáhněte levý okraj obrazovky doprava.

Přesunutí aplikace na obrazovce Aplikace

1

Chcete-li otevřít nabídku obrazovky Aplikace, přetáhněte levý okraj obrazovky

Aplikace doprava.

2

Zkontrolujte, zda je možnost

ZOBRAZIT APLIKACE nastavena na Vlastní pořadí.

3

Stiskněte a podržte aplikaci, dokud se nezvětší a telefon nezavibruje. Potom

aplikaci přetáhněte na jiné místo.

Přidání zkratky aplikace na obrazovku Plocha

1

Na obrazovce Aplikace se dotkněte ikony požadované aplikace, podržte ji, dokud

zařízení nezavibruje, a poté přetáhněte ikonu do horní části obrazovky. Otevře se

obrazovka Plocha.

2

Přetáhněte ikonu na požadované místo na obrazovce Plocha a pak zvedněte prst.

Uspořádání aplikací na obrazovce Aplikace

1

Chcete-li otevřít nabídku obrazovky Aplikace, přetáhněte levý okraj obrazovky

Aplikace doprava.

2

V části

ZOBRAZIT APLIKACE vyberte požadovanou možnost.

16

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Hledání aplikace na obrazovce Aplikace

1

Chcete-li otevřít nabídku obrazovky Aplikace, přetáhněte levý okraj obrazovky

Aplikace doprava.

2

Ťukněte na položku

Prohledat aplikace.

3

Zadejte název aplikace, kterou chcete vyhledat.

Odinstalace aplikace z obrazovky Aplikace

1

Chcete-li otevřít nabídku obrazovky Aplikace, přetáhněte levý okraj obrazovky

Aplikace doprava.

2

Ťukněte na tlačítko

Odinstalovat. Všechny aplikace, které lze odinstalovat, jsou

označeny položkou .

3

Ťukněte na aplikaci, kterou chcete odinstalovat, a potom ťukněte na položku

Odinstalovat.