Sony Xperia E4g - Pořízení snímku obrazovky

background image

Pořízení snímku obrazovky

Můžete pořídit snímek jakékoli obrazovky zařízení a uložit jej jako snímek obrazovky.

Pořízené snímky obrazovky jsou automaticky ukládány do složky Album.

Pořízení snímku obrazovky

1

Stiskněte a podržte tlačítko zapnutí/vypnutí, dokud se nezobrazí okno výzvy.

2

Ťukněte na

Snímek obrazovky můžete pořídit také stisknutím tlačítka vypnutí/zapnutí a tlačítka snížení

hlasitosti zároveň tak, aby byl slyšet zvuk cvaknutí.

Prohlížení snímku obrazovky

Přetáhněte stavový řádek zcela dolů a poté ťukněte na snímek obrazovky, který

chcete zobrazit.

Snímky obrazovky lze zobrazit také v aplikaci Album.