Sony Xperia E4g - Používání dotykového displeje

background image

Používání dotykového displeje

Ťuknutí

Otevření nebo výběr položky

Zaškrtnutí či zrušení zaškrtnutí políčka nebo volby

Zadávání textu pomocí klávesnice na obrazovce

Dotek a podržení

Přesunutí položky

Aktivace nabídky pro určitou položku

Aktivace režimu výběru, například za účelem výběru více položek v seznamu

12

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Sevření a roztažení prstů

Tato gesta umožňují přiblížit či oddálit webovou stránku, fotografii nebo mapu.

Přejetí prstem

Posun nahoru nebo dolů v seznamu

Posun doleva nebo doprava, například mezi panely obrazovky Plocha

13

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Listování

Tato funkce umožňuje rychle posouvat zobrazení, například v seznamu nebo na webové

stránce. Posouvání zastavíte ťuknutím na obrazovku.