Sony Xperia E4g - Pozadí a schémata

background image

Pozadí a schémata

Obrazovku Plocha můžete přizpůsobit svému vkusu pomocí tapet a různých schémat.

Můžete také změnit tapetu na uzamčené obrazovce.

20

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Změna tapety na obrazovce Plocha

1

Dotkněte se prázdného místa na obrazovce Plocha a podržte je, dokud zařízení

nezavibruje.

2

Ťukněte na možnost

Tapety a vyberte požadovanou možnost.

Nastavení schématu

1

Dotkněte se prázdného místa na obrazovce Plocha a podržte je, dokud zařízení

nezavibruje.

2

Vyberte

Schémata.

3

Vyberte požadovanou možnost a postupujte podle pokynů v zařízení.

Při změně schématu se také změní pozadí některých aplikací.

Změna tapety na uzamčené obrazovce

1

Na Ploše ťukněte na položku .

2

Ťukněte na položky

Nastavení > Personalizace > Lock Screen.

3

Vyberte požadovanou možnost a pak podle pokynů změňte tapetu.