Sony Xperia E4g - Stav a oznámení

background image

Stav a oznámení

Ikony na stavovém řádku vás informují o událostech, jako jsou nové zprávy a oznámení v

kalendáři, o probíhajících činnostech, jako je stahování souborů, a o stavu, například o

stavu baterie a síle signálu. Stažením stavového řádku dolů můžete otevřít panel

oznámení a spravovat dostupná oznámení. Ikony a oznámení můžete přizpůsobit – lze

zvolit, které systémové ikony chcete na stavovém řádku zobrazovat, a určit aplikace,

které mohou zobrazovat oznámení.

21

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Otevření nebo zavření panelu oznámení

Provedení akce s oznámením

Ťukněte na oznámení.

Skrytí upozornění na panelu Upozornění

Položte prst na upozornění a listujte doleva nebo doprava.

Vymazání všech oznámení z panelu oznámení

Ťukněte na tlačítko

Vymaz..

Oznamovací kontrolka

Oznamovací kontrolka upozorňuje na stav baterie a některé další události. Například

blikající bílé světlo označuje novou zprávu nebo zmeškaný hovor.