Sony Xperia E4g - Widgety

background image

Widgety

Widgety jsou malé aplikace, které lze používat přímo na obrazovce Plocha. Také fungují

jako zkratky. Například widget Počasí umožňuje zobrazit přímo na obrazovce Plocha

základní informace o počasí. Když ale na tento widget ťuknete, otevře se kompletní

aplikace Počasí. Další widgety si můžete stáhnout z webu Google Play™.

18

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Přidání nástroje widget na Domovskou obrazovku

1

Dotkněte se a podržte prázdnou oblast na obrazovce Plocha, dokud zařízení

nezačne vibrovat, a poté ťukněte na možnost

Widgety.

2

Vyhledejte widget, který chcete přidat, a ťukněte na něj.

Změna velikosti widgetu

1

Dotkněte se widgetu a podržte na něm prst, dokud se ikona nezvětší a zařízení

nezačne vibrovat. Potom widget pusťte. Pokud lze změnit velikost vybraného

widgetu, například widgetu Kalendář, zobrazí se zvýrazněný rámeček a tečky pro

změnu velikosti.

2

Zmenšete nebo zvětšete widget přetažením teček dovnitř nebo ven.

3

Ťuknutím kamkoli na obrazovku Plocha potvrďte novou velikost.

Přesunutí widgetu

Stiskněte a podržte widget, dokud se nezvětší a telefon nezačne vibrovat. Potom

widget přetáhněte na jiné místo.

Odstranění widgetu

Stiskněte a podržte widget, dokud se nezvětší a zařízení nezavibruje. Potom ho

přetáhněte na ikonu v horní části obrazovky.