Sony Xperia E4g - Informace o této uživatelské příručce

background image

Informace o této uživatelské příručce

Toto je uživatelská příručka k telefonu

Xperia™ E4g pro verzi softwaru Android™ 4.4.4.

Pokud si nejste jisti, jaká verze softwaru je v zařízení spuštěna, můžete ji zjistit pomocí

nabídky Nastavení. Další informace o aktualizacích softwaru najdete v části

Aktualizace

zařízení

na straně 112 .

Kontrola aktuální verze softwaru zařízení

1

Na Plocha ťukněte na položku .

2

Najděte následující položky a ťukněte na ně:

Nastavení > Informace o telefonu >

Verze systému Android.