Sony Xperia E4g - Nabíjení zařízení

background image

Nabíjení zařízení

Vaše zařízení je vybaveno vestavěnou dobíjecí baterií, kterou je oprávněna vyměňovat

pouze společnost Sony nebo autorizované servisní středisko Sony. Nikdy neotvírejte ani

nerozebírejte zařízení sami. Otevřením zařízení můžete způsobit poškození zařízení, které

zruší platnost záruky.
Zařízení se z výroby dodává s částečně nabitou baterií. V závislosti na tom, jak dlouho

bylo zařízení před prodejem skladováno, může být jeho baterie téměř vybitá. Proto se

doporučuje před prvním zapnutím nechat zařízení nabíjet alespoň 30 minut. Zařízení lze

používat i během nabíjení. Další informace o baterii a o zvýšení výkonu naleznete v

tématu

Baterie a správa napájení

na stránce 114 .

Nabíjení zařízení

1

Zapojte nabíječku do elektrické zásuvky.

2

Jeden konec kabelu USB zapojte do nabíječky (nebo do portu USB počítače).

3

Druhý konec kabelu zapojte do portu micro USB zařízení tak, aby byl obrácen

symbolem USB nahoru. Jakmile se zahájí napájení, rozsvítí se kontrolka oznámení.

4

Když je zařízení zcela nabito, tahem ven odpojte kabel USB od zařízení. Dávejte

pozor, abyste neohnuli konektor.

Je-li baterie zcela vybitá, kontrolka oznámení se může rozsvítit a ikona nabíjení se může

zobrazit až za několik minut.

Indikátor stavu baterie

Zelená

Baterie je nabitá na více než 90 %.

Blikající červená

Baterie se nabíjí a je nabitá na méně než 15 %.

Oranžová

Baterie se nabíjí a je nabitá na méně než 90 %.

11

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.