Sony Xperia E4g - První zapnutí zařízení

background image

První zapnutí zařízení

Při prvním zapnutí zařízení se spustí průvodce nastavením a pomůže vám provést

základní nastavení, přihlásit se do online účtů a přizpůsobit si zařízení. Máte-li například

účet Sony Entertainment Network, můžete se k němu nyní přihlásit a rovnou si jej

nastavit.

Přístup k průvodci nastavením můžete také získat později prostřednictvím nabídky Nastavení.

9

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Zapnutí zařízení

Zajistěte, aby se baterie před prvním zapnutím zařízení nabíjela alespoň po dobu 30 minut.

1

Stiskněte tlačítko pro zapnutí/vypnutí a podržte ho, dokud zařízení nezavibruje.

2

Při zobrazení výzvy zadejte kód PIN karty SIM a poté ťukněte na možnost

.

3

Počkejte, než se zařízení spustí.

Kód PIN vaší karty SIM vám dodá operátor sítě, ale máte možnost ho později změnit

v nabídce Nastavení. Chcete-li opravit chybu při zadávání kódu PIN karty SIM, ťukněte na

tlačítko

.

Vypnutí zařízení

1

Stiskněte tlačítko pro zapnutí/vypnutí a podržte ho, dokud se neotevře nabídka

možností.

2

V nabídce možností ťukněte na volbu

Vypnout.

3

Ťukněte na volbu

OK.

Vypnutí zařízení může nějakou dobu trvat.