Sony Xperia E4g - Uvedení do provozu

background image

Uvedení do provozu

K obrazovce je připevněna ochranná plastová fólie. Před použitím dotykového displeje

byste měli tuto fólii odlepit. Pokud tak neučiníte, nemusí dotykový displej fungovat

správně.

Sejmutí zadního krytu

Zasuňte nehet do mezery (viz obrázek) a poté kryt zvedněte.

Nasazení zadního krytu

1

Přiložte zadní kryt k zadní straně zařízení a zatlačte na jeho spodní rohy, aby kryt

zaklapl na místo.

2

Pohybem zdola nahoru zatlačte na okraje krytu, aby kryt zaklapl na místo.

Vložení karty mikro SIM

Pokud vložíte kartu mikro SIM do zapnutého zařízení, provede se automaticky restart.

7

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Vyjměte zadní kryt a poté vložte kartu mikro SIM do čtečky tak, aby zlaté kontakty

směřovaly dolů.

Aby zařízení pracovalo správně, je třeba použít kartu mikro SIM. Některé karty SIM standardní

velikosti umožňují extrakci karty velikosti mikro SIM. Jakmile bude karta mikro SIM vylomena

z karty SIM standardní velikosti, nelze ji už znovu použít jako kartu SIM standardní velikosti.

Pokud nemáte k dispozici kartu mikro SIM nebo pokud aktuální karta SIM neumožňuje extrakci

karty mikro SIM, obraťte se na operátora sítě s dotazem, jak získat nebo vyměnit svou kartu

SIM.

Vložení paměťové karty

1

Sejměte zadní kryt.

2

Vložte paměťovou kartu do jejího slotu tak, aby zlaté kontakty směřovaly dolů.

8

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Vyjmutí karty mikro SIM

1

Sejměte zadní kryt.

2

Vytáhněte kartu mikro SIM z jejího slotu ven.

Vyjmutí paměťové karty

1

Vypněte telefon nebo odpojte paměťovou kartu v nabídce

Nastavení > Úložiště >

Odpojit kartu SD .

2

Odstraňte zadní kryt a poté vytáhněte paměťovou kartu.