Sony Xperia E4g - Přizpůsobení klávesnice Xperia

background image

Přizpůsobení klávesnice Xperia

Při zadávání textu pomocí klávesnice na obrazovce můžete zobrazit nastavení klávesnice

a další nastavení zadávání textu, které umožňují například nastavení jazyka psaní,

automatického dokončování slov, automatických mezer a automatického zadávání

teček. Klávesnice může využívat data z e-mailů a jiných aplikací k tomu, aby se naučila

váš styl psaní. K dispozici je rovněž Průvodce přizpůsobením, který vám pomůže se

základním nastavením.

Nastavení přístupu ke klávesnici na obrazovce

1

Při zadávání textu pomocí klávesnice na obrazovce ťukněte na možnost .

2

Ťukněte na ikonu , poté na položku

Nastavení klávesnice a upravte nastavení

podle potřeby.

3

Chcete-li přidat jazyk zápisu při zadávání textu, ťukněte na položku

Jazyky psaní

a zaškrtněte příslušná políčka.

4

Výběr potvrďte ťuknutím na volbu

OK.

Změna nastavení návrhů slov

1

Při zadávání textu pomocí klávesnice na obrazovce ťukněte na možnost .

2

Ťukněte na ikonu a pak na možnosti

Nastavení klávesnice > Návrhy slov.

3

Vyberte požadovanou možnost.

Výběr způsobu zadávání

1

Při zadávání textu pomocí klávesnice na obrazovce přetáhněte stavový řádek

směrem dolů a ťukněte na tlačítko

.

2

Vyberte požadovanou možnost.

Použití stylu psaní

1

Při zadávání textu pomocí klávesnice na obrazovce ťukněte na možnost .

2

Ťukněte na položku , pak ťukněte na položku

Nastavení klávesnice > Použít

můj styl psaní a vyberte požadovaný zdroj.

Výběr varianty rozložení klávesnice

Varianty rozložení pro klávesnici na obrazovce nemusí být k dispozici pro všechny jazyky.

1

Při zadávání textu pomocí klávesnice na obrazovce ťukněte na možnost .

2

Ťukněte na a potom na položku

Nastavení klávesnice.

3

Ťukněte na

Jazyky psaní a potom na položku .

4

Vyberte požadované rozložení klávesnice.

5

Výběr potvrďte ťuknutím na volbu

OK.

44

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.