Sony Xperia E4g - Nastavení zpráv

background image

Nastavení zpráv

Změna nastavení oznámení o zprávách

1

Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu a poté na možnost .

2

Ťukněte na a potom na položku

Nastavení.

3

Chcete-li nastavit zvuk oznámení, ťukněte na položku

Zvuk oznámení , vyberte

možnost v seznamu nebo ťukněte na položku a vyberte hudební soubor

uložený v zařízení.

4

Potvrďte akci ťuknutím na možnost

Hotovo.

5

Chcete-li nastavit ostatní oznámení, zaškrtněte odpovídající políčka nebo

zaškrtnutí těchto políček zrušte.

Zapnutí nebo vypnutí funkce doručenky pro odchozí zprávy

1

Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu a poté na možnost .

2

Šukněte na tlačítko a poté na položku

Nastavení.

3

Zaškrtněte políčko

Doručenka nebo zaškrtnutí zrušte.

Je-li funkce doručenky zapnutá, zobrazí se u zpráv s potvrzeným doručením symbol zatržení.