Sony Xperia E4g - Uspořádání zpráv

background image

Uspořádání zpráv

Odstranění zprávy

1

Na obrazovce Plocha ťukněte na a pak ťukněte na .

2

Ťukněte na konverzaci obsahující zprávu, kterou chcete odstranit.

3

Dotkněte se zprávy, kterou chcete odstranit, podržte ji a ťukněte na volby

Odstranit zprávu > Odstranit.

Odstranění konverzací

1

Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu a poté na možnost .

2

Ťukněte na a potom na položku

Odstranit konverzace.

3

Zaškrtněte políčka u konverzací, které chcete odstranit, a poté ťukněte na volby

>

Odstranit.

Označení zprávy hvězdičkou

1

Na Plocha ťukněte na ikonu a poté na možnost .

2

Ťukněte na konverzaci, kterou chcete otevřít.

3

Ve zprávě, kterou chcete označit hvězdičkou, ťukněte na položku .

4

Hvězdičku ze zprávy odstraníte ťuknutím na položku .

Zobrazení zpráv s hvězdičkou

1

Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu a poté na možnost .

2

Ťukněte na položku a poté na položku

Zprávy označ. hvězdičkou.

3

Zobrazí se seznam se všemi zprávami s hvězdičkou.

59

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Hledání zpráv

1

Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu a poté na položku .

2

Ťukněte na položku a poté na tlačítko

Hledat.

3

Zadejte hledaná klíčová slova. Zobrazí se seznam výsledků hledání.