Sony Xperia E4g - Zahájení hovoru ze zprávy

background image

Zahájení hovoru ze zprávy

Volání odesilateli zprávy

1

Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu a poté na možnost .

2

Ťukněte na konverzaci.

3

Ťukněte na volbu .

4

Ťukněte na volbu .

Uložení čísla odesílatele ke kontaktu

1

Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu a poté na možnost .

2

Ťukněte na možnosti >

Uložit.

3

Vyberte existující kontakt nebo ťukněte na možnost

Vytvořit nový kontakt.

4

Upravte informace o kontaktu a ťukněte na položku

Hotovo.