Sony Xperia E4g - Genveje og mapper

background image

Genveje og mapper

Brug genveje og mapper til at administrere dine apps og holde orden på startskærmen.

19

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

background image

1

Få adgang til et program vha. en genvej

2

Få adgang til en mappe, der indeholder programmer

Sådan føjer du en appgenvej til startskærmen

1

Berør et tomt område på din Startskærm, og hold nede, indtil enheden vibrerer,

og tilpasningsmenuen vises.

2

Tap på

Apps i tilpasningsmenuen.

3

Rul gennem listen over apps, og vælg en app. Den valgte app tilføjes på din

Startskærm.

I trin 3 kan du i stedet tappe på

Genveje og derefter vælge en app fra den tilgængelige liste.

Hvis du bruger denne metode til at tilføje genveje, får du mulighed for at tilføje speciel

funktionalitet til genvejen for nogle af de tilgængelige apps.

Flytning af et element på Startskærmen

Berør og hold elementet, indtil det forstørres, og enheden vibrerer, træk derefter

elementet til den nye olacering.

Sådan fjerner du et element fra startskærmen

Berør og hold nede på et element, indtil det forstørres, og enheden vibrerer. Træk

derefter elementet til øverst på skærmen.

For at oprette en mappe på skærmbilledet Start

Rør ved et programikon, og hold det nede eller en genvej indtil den forstørres og

enheden vibrerer, træk og slip det derefter oven på et andet program-ikon eller

genvej.

For at tilføjer elementer til en mappe på Startskærmen

Berør og hold et element indtil det forstørres og enheden vibrerer, træk derefter

elementet til mappen.

For at omdøbe mappe på Startskærmen

1

Tap på en mappe for at åbne den.

2

Tap på mappens titellinje for at få vist

Mappenavn-feltet.

3

Indtast et nyt mappenavn, og tap på

Udført.