Sony Xperia E4g - Låsning og oplåsning af skærmen

background image

Låsning og oplåsning af skærmen

Når enheden er tændt og ikke anvendes i en foruddefineret tidsperiode, slukkes

skærmen for at spare batteristrøm, og den låses automatisk. Denne lås forhindrer

uønskede handlinger på berøringsskærmen, når du ikke anvender den. Når du køber

enheden, er der allerede angivet en grundlæggende lås, hvor du skal stryge fingeren hen

over skærmen. Du skal med andre ord stryge op eller ned på skærmen for at låse den

op. Du kan ændre sikkerhedsindstillingerne og tilføje andre typer låse på et senere

tidspunkt. Se

Skærmlås

på siden 38 .

Sådan aktiverer du skærmen

Tryk kortvarigt på tænd/sluk-tasten .

Sådan låser du skærmen

Tryk, når skærmen er aktiv, kortvarigt på tænd/sluk-tasten .