Sony Xperia E4g - Navigation mellem apps

background image

Navigation mellem apps

Du kan navigere mellem apps ved hjælp af navigeringstasterne, linjen favoritter og

vinduet med de senest anvendte apps, hvor du nemt kan skifte mellem alle de apps, du

har brugt for nylig. Nogle apps lukkes, når du trykker på for at afslutte, mens andre

sættes på pause eller fortsat kører i baggrunden. Hvis appen er sat på pause eller kører i

baggrunden, kan du fortsætte, hvor du slap, næste gang du åbner appen.

1

Vinduet med de senest anvendte apps – Åbn en app, du har brugt for nylig

2

Linjen Favoritter – Anvend en genvej til at få adgang til apps eller widgets

3

Navigeringstasten Opgave – Åbn vinduet med de senest anvendte apps og linjen favoritter

4

Navigeringstasten Start – Afslut en app, og vend tilbage til startskærmen

5

Navigeringstasten Tilbage – Gå tilbage til den forrige skærm i en app, eller luk appen

Sådan åbner du vinduet med seneste anvendte programmer

Tryk på .

Sådan lukker du alle de senest anvendte programmer

Tap på , og tap derefter på

Luk alt.

Sådan åbner du en menu i et program

Tryk på , mens du bruger programmet.

Ikke alle menuer er tilgængelige i alle programmer.