Sony Xperia E4g - Programskærmen

background image

Programskærmen

Programskærmen, som du åbner fra startskærmen, indeholder de apps, der er

forudinstalleret på enheden, samt de apps, du henter.

Sådan får du vist alle apps på programskærmen

1

Tap på på din startskærm.

2

Bladr til venstre eller højre på programskærmen.

Sådan åbner du en app fra programskærmen

Bladr til venstre eller højre for at finde appen, og tap derefter på den.

Sådan åbner du menuen Programskærm

Træk den venstre kant af skærmen til højre, når programskærmen er åben.

Sådan flytter du en app på programskærmen

1

Træk den venstre kant af programskærmen til højre for at åbne menuen for

programskærmen.

2

Sørg for, at

Brugerdefineret rækkefølge under VIS APPS er valgt.

3

Berør og hold nede på en app, indtil den forstørres, og enheden vibrerer. Træk

derefter appen til den nye placering.

Sådan føjer du en appgenvej til startskærmen

1

Gå til programskærmen, berør et appikon, og hold nede, indtil skærmen vibrerer,

og træk derefter ikonet til toppen af skærmen. Startskærmen åbnes.

2

Træk ikonet til den ønskede placering på startskærmen, og slip derefter med

fingeren.

Sådan arrangeres apps på programskærmen

1

Træk den venstre kant af programskærmen til højre for at åbne menuen

Programskærm.

2

Vælg den ønskede indstilling under

VIS APPS.

Sådan søger du efter en app fra programskærmen

1

Træk den venstre kant af programskærmen til højre for at åbne menuen

Programskærm.

2

Tap på

Søg efter apps.

3

Indtast navnet på den app, du vil søge efter.

16

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

background image

Sådan afinstallerer du en app fra programskærmen

1

Træk den venstre kant af programskærmen til højre for at åbne menuen

Programskærm.

2

Tap på

Afinstaller. Alle apps, der ikke kan afinstalleres, er mærket med .

3

Tap på den app, du vil afinstallere, og tap derefter på

Afinstaller.