Sony Xperia E4g - Små apps

background image

Små apps

Små apps er miniapps, der kører oven på andre apps på den samme skærm, så du kan

multitaske. Du kan f.eks. have en webside åben, der viser valutakurserne i detaljer, og

derefter åbne den lille app Regnemaskine oven på siden og lave nogle beregninger. Du

kan få adgang til dine små apps via linjen favoritter. Gå til Google Play™ for at hente flere

små apps.

17

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

background image

Sådan åbner du en lille app

1

Hvis du vil have vist linjen favoritter, skal du trykke på

2

Tap på den lille app, du vil åbne.

Du kan åbne en række små apps samtidigt.

For at lukke en lille app

Tap på på små app-vinduet.

Sådan henter du en lille app

1

Tap på

på linjen favoritter, og tap derefter på og dernæst på .

2

Søg efter den lille app, du vil hente, og følg derefter vejledningen for at hente den

og fuldføre installationen.

For at flytte en lille app

Når den lille app er åben, skal du berøre og holde øverste venstre hjørne af den

lille app, flyt den derefter til den ønskede placering.

For at minimere en lille app

Når den lille app er åben, skal du berøre og holde øverste venstre hjørne af den

lille app, derefter trække den til skærmens højre kant eller bundkant.

Sådan omarrangerer du små apps på linjen favoritter

Berør og hold ned på en lille app, og træk den til den ønskede placering.

Sådan fjerner du en lille app fra linjen favoritter

1

Berør og hold ned på en lille app, og træk den derefter til .

2

Tap på

OK.

Sådan gendanner du en tidligere fjernet lille app

1

Åbn linjen favoritter, og tap derefter på

.

2

Berør og hold ned på den lille app, du vil gendanne, og træk den derefter til linjen

favoritter.

Sådan tilføjer du en widget som en lille app

1

Hvis du vil have vist linjen favoritter, skal du trykke på

2

Tap på

> > .

3

Vælg en widget.

4

Indtast evt. et navn for widget'en, og tap derefter på

OK.