Sony Xperia E4g - Startskærm

background image

Startskærm

Startskærm er udgangspunktet, når du skal bruge enheden. Det svarer til skrivebordet

på en computerskærm. Din startskærm kan have op til syv ruder, som fylder mere end

den almindelige skærmbredde. Antallet af ruder på startskærmen er angivet med et antal

14

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

background image

prikker nederst på startskærmen. Den fremhævede prik viser, hvilken rude du befinder

dig i.

Sådan går du til Startskærmen

Tap på .

Sådan gennemses Startskærmen

Ruder på startskærmen

Du kan føje nye ruder til din startskærm og slette ruder. Der kan være op til syv ruder i

alt. Du kan også angive, hvilken rude du vil bruge som den primære rude på

startskærmen.

Sådan indstilles en rude som den primære rude på startskærmen

1

Berør og hold nede et tomt område på din Startskærm indtil enheden vibrerer.

2

Bladr til venstre eller højre, indtil du kommer til den rude, du vil indstille som den

primære rude på startskærmen, og tap derefter på på rudens øverste hjørne.

For at tilføje en rude på Startskærmen

1

Berør og hold nede et tomt område på din Startskærm indtil enheden vibrerer.

2

Bladr til venstre eller til højre for at gennemse ruderne, tap derefter på .

15

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

background image

For at slette en rude fra Startskærmen

1

Berør og hold nede et tomt område på din Startskærm indtil enheden vibrerer.

2

Bladr til venstre eller til højre for at gennemse ruderne som du vil slette, tap

derefter på .