Sony Xperia E4g - Afspilning af radio

background image

Afspilning af radio

FM-radioen i enheden fungerer som alle andre FM-radioer. Du kan f.eks. søge efter og

lytte til FM-radiostationer og gemme dem som favoritter. Du skal tilslutte et headset med

ledning eller høretelefoner med ledning til enheden, før du kan anvende radioen. Årsagen

er, at headsettet eller høretelefonerne fungerer som antenne. Når du har tilsluttet en af

disse enheder, kan du derefter skifte lyden til højttaleren, hvis du vil.

1

Liste over favoritter

2

Tænd/sluk-knap til radio

3

Få vist menuindstillinger

4

Indstillet frekvens

5

Gem eller fjern en kanal som favorit

6

Indstillingshjul

7

Frekvensbånd – træk til venstre eller højre for at skifte mellem kanaler

8

Flyt opad i frekvensbåndet for at søge efter en kanal

9

En gemt favoritkanal

10 Flyt nedad i frekvensbåndet for at søge efter en kanal

Sådan lytter du til FM-radio

1

Slut et headset eller et sæt høretelefoner til enheden.

2

Tap på på din Startskærm.

3

Find og tap på

FM-radio . De tilgængelige kanaler vises, når du ruller gennem

frekvensbåndet.

Når du starter FM-radioen, vises de tilgængelige kanaler automatisk. Hvis en kanal har RDS-

informationer, vises de et par sekunder efter, at du begynder at lytte til kanalen.

For at skifte mellem radiokanaler

Træk frekvensbåndet til venstre eller højre.

Sådan starter du en ny søgning efter radiokanaler

1

Når radioen er åben, skal du trykke på .

2

Tap på

Søg efter kanaler. Radioen scanner hele frekvensbåndet, og alle

tilgængelige kanaler vises.

71

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

background image

For at skifte radiolyden til højttaleren

1

Når radioen er åben, skal du trykke på .

2

Tap på

Afspil i højttaler.

For at skifte lyden tilbage til headsettet med kabel eller hovedtelefonerne med kabel skal du

trykke på og tappe på

Afspil i høretelefoner.

Sådan identificerer du en sang på FM-radioen med TrackID™

1

Når en sang afspilles på enhedens FM-radio, skal du tappe på og derefter vælge

TrackID™.

2

En statusindikator vises, mens appen TrackID™ sampler sangen. Hvis det

lykkedes, vil du få vist et resultat eller en liste med mulige resultater.

3

Tap på for at gå tilbage til FM-radioen.

Appen TrackID™ og tjenesten TrackID™ understøttes ikke i alle lande eller områder eller af alle

netværk og/eller alle tjenesteudbydere i alle områder.