Sony Xperia E4g - Sådan deles indhold med DLNA Certified™-enheder

background image

Sådan deles indhold med DLNA Certified™-enheder

Du kan få vist eller afspille medieindhold gemt på enheden på andre enheder, f.eks. et tv

eller en computer. Sådanne enheder skal være DLNA Certified™ af Digital Living

Network Alliance og alle enheder skal have oprettet forbindelse med det samme Wi-Fi®-

net for at telefonens indhold kan deles. Du kan også få vist eller afspille indhold fra andre

DLNA Certified™-enheder på enheden.
Når du har konfigureret deling af indhold mellem enheder, kan du f.eks. lytte til musikfiler

gemt på hjemmecomputeren fra enheden, eller få vist fotos taget med telefonkameraet

på et tv med stor skærm.

Sådan afspilles filer fra andre DLNA Certified™-enheder på enheden

Når du afspiller filer fra andre DLNA Certified™-enheder på enheden, fungerer denne

anden enhed som en server. Med andre ord, den deler indhold over et net.

Serverenheden skal have indholdsdelingsfunktionen aktiveret og give adgangstilladelse til

enheden. Den skal også have oprettet forbindelse til samme Wi-Fi® net som enheden.

Sådan afspilles et delt nummer på enheden

1

Sørg for, at de enheder, du vil dele filer med, har oprettet forbindelse til samme

Wi-Fi®-netværk som din enhed.

2

Fra Startskærm skal du tappe på og derefter søge og tappe på .

3

Træk Walkman®-startskærmens venstre kant til højre, og tap på

Enheder.

4

Vælg en enhed på listen med enheder, der har oprettet forbindelse.

5

Gennemse mapperne med de enheder, der har oprettet forbindelse, og vælg det

nummer, du vil afspille. Afspilningen af nummeret starter automatisk.

94

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

background image

Sådan afspilles en delt video på enheden

1

Sørg for, at de enheder, du vil dele filer med, har oprettet forbindelse til samme

Wi-Fi®-netværk som din enhed.

2

Fra Startskærm skal du tappe på og derefter søge og tappe på

Film.

3

Træk Film-startskærmens venstre kant til højre, og tap på

Enheder.

4

Vælg en enhed på listen med enheder, der har oprettet forbindelse.

5

Gennemse mapperne med enheder, der har oprettet forbindelse, og vælg den

video, du vil afspille.

For at få vist et delt foto på enhed

1

Sørg for, at de enheder, du vil dele filer med, har oprettet forbindelse til samme

Wi-Fi®-netværk som din enhed.

2

Fra Startskærm skal du tappe på og derefter søge og tappe på

Album.

3

Træk Album-startskærmens venstre kant til højre, og tap på

Enheder.

4

Vælg en enhed på listen med enheder, der har oprettet forbindelse.

5

Gennemse tilsluttede enheders mapper og vælg et foto at få vist.

Sådan afspilles filer fra enheden på DLNA Certified™-enheder

Før du kan få vist eller afspille mediefiler fra enheden på andre DLNA Certified™-

enheder, skal du oprette fildeling på enheden. Enhederne som du deler indhold med

kaldes klientenheder. F.eks. kan et tv, computer eller tavle-pc fungere som

klientenheder. Enheden fungerer som en medieserver, når det gør indhold tilgængelig for

klientenheder. Når du anvender fildeling på enheden, skal du også give adgangstilladelse

til klientenheder. Når du har gjort det, vises sådanne enheder som registrerede enheder.

Enheder, der afventer adgangstilladelse er opført som ventende enheder.

For at konfigurere fildeling med andre DLNA Certified™-enheder

1

Opret forbindelse mellem enheden og et Wi-Fi®-netværk.

2

Tap fra Startskærm, på , find og tap derefter på .

3

Tap på , tap derefter på

Medieserver.

4

Træk skyderen for at slå funktionen

Del medier til. vises på statuslinjen.

Enheden kan nu fungere som en medieserver.

5

Opret forbindelse mellem computeren eller andre enheder og det samme Wi-Fi®-

netværk som din enhed.

6

Der vises en besked på enhedens statuslinje. Åbn beskeden og anvend

adgangstilladelser for hver enhed.

Vejledningerne til indstilling af fildeling vha. DLNA™ kan variere afhængigt af den anvendte

klientenhed. Du kan finde flere oplysninger i brugervejledningen til klientenheden. Tjek, hvis

enheden ikke kan oprette forbindelse til en klient på netværket, om Wi-Fi®-netværket fungerer.

Du kan også få adgang til menuen

Medieserver under Indstillinger > Xperia™-tilslutning >

Medieserver. Hvis du lukker visningen Medieserver, fortsætter funktionen til fildeling med at

køre i baggrunden.

Sådan stopper du deling af filer med andre DLNA Certified™-enheder

1

Tap på på Startskærm.

2

Find og tap på

Indstillinger > Xperia™-tilslutning > Medieserver.

3

Træk skyderen ud for

Del medier til venstre.

Sådan indstiller du adgangstilladelser for en ventende enhed

1

Tap på på Startskærm.

2

Tap på

Indstillinger > Xperia™-tilslutning > Medieserver.

3

Vælg en enhed på listen

Ventende enheder.

4

Vælg et niveau for adgangstilladelse.

Sådan ændrer du navnet på en registreret enhed

1

Tap på på Startskærm.

2

Tap på

Indstillinger > Xperia™-tilslutning > Medieserver.

3

Vælg en enhed på listen

Registrerede enheder, og vælg derefter Skift navn.

4

Indtast et nyt navn på enheden.

95

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

background image

Sådan ændrer du adgangsniveauet for en registreret enhed

1

Tap på på Startskærm.

2

Tap på

Indstillinger > Xperia™-tilslutning > Medieserver.

3

Vælg en enhed på listen

Registrerede enheder.

4

Tap på

Skift adgangsniveau, og vælg en indstilling.

Sådan får du hjælp til at dele indhold med andre DLNA Certified™-enheder

1

Tap på på Startskærm.

2

Tap på

Indstillinger > Xperia™-tilslutning > Medieserver.

3

Tap på .

Sådan afspilles filer på en Digital Media Renderer-enhed

Vha. DLNA™-teknologi, kan du skubbe medieindhold gemt på enheden til en anden

enhed tilsluttet samme Wi-Fi®-net. Den anden enhed skal kunne fungere som en Digital

Media Renderer (DMR)-enhed og gengive eller afspille indhold modtaget fra enheden. Et

tv med DLNA-funktion eller en pc der kører Windows® 7 eller højere er eksempler på

DMR-enheder.

Indstillingerne til at aktivere Digital Media Renderer kan variere afhængigt af enheden. Du kan

finde flere oplysninger i DMR-enhedens brugervejledning.

Indhold sikret med DRM (Digital Rights Management) kan ikke afspilles en Digital Media

Renderer-enhed, der anvender DLNA™-teknologi.

Sådan får du vist fotos og videoer fra enheden på en DMR-enhed

1

Sørg for, at du har konfigureret DMR-enheden korrekt, og at den har oprettet

forbindelse til samme Wi-Fi®-netværk som din enhed.

2

Fra din Startskærm skal du tappe på .

3

Søg og tap på

Album.

4

Gennemse, og åbn de fotos eller videoer, du gerne vil få vist.

5

Tap på skærmen for at få vist værktøjslinjen, tap derefter på , og vælg en DMR-
enhed at dele indhold med. Det valgte indhold bliver afspillet i kronologisk

rækkefølge på den enhed, du vælger.

6

For at afbryde forbindelsen fra DMR-enheden, tap på og vælg

Frakobl.

Afspilning af filen stopper på DMR-enheden, men den bliver fortsat afspillet på

enheden.

Du kan også dele en video fra programmet Film på enheden ved at tappe på videoen og
derefter tappe på

.

Sådan afspiller du et musiknummer fra enheden på en DMR-enhed

1

Sørg for, at du har konfigureret DMR-enheden korrekt, og at den har oprettet

forbindelse til samme Wi-Fi®-netværk som din enhed.

2

Fra Startskærm skal du tappe på og derefter søge og tappe på .

3

Vælg en musikkategori, og find det nummer, du vil dele, og tap derefter på

nummeret.

4

Tap på , og vælg en DMR-enhed at dele indholdet med. Nummeret afspilles
automatisk på den enhed, du vælger.

5

Tap på , og vælg enheden for at afbryde forbindelsen til DMR-enheden.

Afspilning af nummeret stopper på DMR-enheden, men det afspilles fortsat på

enheden.