Sony Xperia E4g - Trådløs Bluetooth®-teknologi

background image

Trådløs Bluetooth®-teknologi

Anvend funktionen Bluetooth® til at sende filer til andre Bluetooth®-kompatible enheder

eller opret forbindelse til håndfrit tilbehør.Bluetooth®-forbindelser fungerer bedst inden

for en afstand på 10 meter uden massive genstande imellem. I visse tilfælde skal du

parre enheden manuelt med andre Bluetooth®-enheder.

Interoperabilitet og kompatibilitet mellem Bluetooth®-enheder varierer.

96

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

background image

Sådan slår du Bluetooth

®

-funktionen til og gør enheden synlig

1

Tap på på Startskærm.

2

Tap på

Indstillinger.

3

Tap på tænd/sluk-kontakten ud for

Bluetooth for at slå Bluetooth

®

-funktionen til.

4

Tap på

Bluetooth. Din enhed og en liste over tilgængelige Bluetooth

®

-enheder

vises.

5

Tap på enhedens navn for at gøre den synlig for andre Bluetooth

®

-enheder.

Sådan justeres den tid, enheden er synlig for andre Bluetooth®-enheder

1

Tap på på din Startskærm.

2

Tap på

Indstillinger > Bluetooth.

3

Tryk på , og vælg derefter

Timeout for synlighed.

4

Vælg en indstilling.

Navngivning af enheden

Du kan give enheden et navn. Dette navn vises til andre enheder, når du har slået
Bluetooth

®

-funktionen til, og enheden er indstillet til at være synlig.

Sådan giver du din enhed et navn

1

Kontrollér, at Bluetooth

®

-funktionen er slået til.

2

Tap på på Startskærm.

3

Tap på

Indstillinger > Bluetooth.

4

Tap på , og vælg derefter

Omdøb telefon.

5

Indtast et navn for din enhed.

6

Tap på

Omdøb.

Parring med en anden Bluetooth

®

-enhed

Når du parrer din enhed med en anden enhed, kan du f.eks. slutte din enhed til et
Bluetooth

®

-headset eller et Bluetooth

®

-bilsæt og bruge disse andre enheder til deling af

musik.

Når du parrer din enhed med en anden Bluetooth

®

-enhed, husker din enhed denne

parring. Når du parrer enheden med en Bluetooth

®

-enhed, bliver du muligvis bedt om at

angive en adgangskode. Enheden prøver automatisk den generiske adgangskode 0000.
Hvis det ikke virker, skal du se i brugervejledningen til din Bluetooth

®

-enhed for at få

adgangskoden til enheden. Det er ikke nødvendigt at indtaste denne adgangskode igen,
næste gang du opretter forbindelse til en tidligere parret Bluetooth

®

-enhed.

Visse Bluetooth

®

-enheder, f.eks. de fleste Bluetooth

®

-headsets, kræver, at du både parrer

med og tilslutter til den anden enhed.

Du kan parre enheden med flere Bluetooth

®

-enheder, men du kan kun oprette forbindelse til

én Bluetooth

®

-profil ad gangen.

Sådan parrer du enheden med en anden Bluetooth

®

-enhed

1

Kontrollér, at Bluetooth

®

-funktionen er aktiveret og synlig for andre Bluetooth

®

-

enheder på den enhed, du vil parre enheden med.

2

Tap på på enhedens Startskærm.

3

Find og tap på

Indstillinger > Bluetooth .

4

Træk i skyderen ud for

Bluetooth for at slå Bluetooth

®

-funktionen til. En liste med

tilgængelige Bluetooth

®

-enheder vises.

5

Vælg den Bluetooth

®

-enhed, du vil parre enheden med.

6

Indtast om nødvendigt en adgangskode, eller bekræft den samme adgangskode

på begge enheder.

97

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

background image

Sådan opretter du forbindelse mellem din enhed og en anden Bluetooth

®

-enhed

1

Tap på på Startskærm.

2

Tap på

Indstillinger > Bluetooth.

3

Tap på den Bluetooth

®

-enhed, du vil oprette forbindelse til.

Sådan ophæver du parringen med en Bluetooth

®

-enhed

1

Tap på på Startskærm.

2

Tap på

Indstillinger > Bluetooth.

3

Under

Forbundne enheder skal du tappe på ud for navnet på den enhed, du vil

ophæve parringen med.

4

Tap på

Ophæv parring.

Sådan sendes og modtages elementer vha. Bluetooth

®

-teknologi

Anvend Bluetooth

®

-teknologi til at dele elementer med andre Bluetooth

®

-kompatible

enheder, f.eks. telefoner eller computere. Du kan sende og modtage følgende slags

elementer:

Fotos og videoer

Musik og andre lydfil

Websider

For at sende elementer vha. Bluetooth™

1

Modtagerenhed: Sørg for, at Bluetooth™-enheden, du vil sende elementet til, har

slået Bluetooth™ til og er synlig for andre Bluetooth™-enheder.

2

Åbn i den sendende enhed det program, der indeholder det element, du vil sende,

og rul frem til elementet.

3

Afhængigt af programmet og elementet du vil sende, kan det være du skal berøre

og holde elementet, åbne elementet eller trykke på . Der kan være andre måder

at sende på.

4

Vælg en deling eller den menuelementet.

5

Vælg

Bluetooth på menuen, der vises.

6

Slå Bluetooth™ til, hvis du bliver bedt om det.

7

Tap på navnet på modtagerenheden.

8

Modtagerenhed: Acceptér forbindelsen, hvis du bliver bedt om det.

9

Hvis du bliver spurgte om det, skal du indtaste samme passcode på begge

enheder eller bekræfte den foreslåede passcode.

10

Modtagerenhed: Acceptér indgående element. Træk, om nødvendigt statuslinjen

nedad for at se beskeden.

Sådan modtager du elementer med Bluetooth

®

1

Sørg for, at Bluetooth

®

-funktionen er slået til og er synlig for andre Bluetooth

®

-

enheder.

2

Sendeenheden starter nu med at sende data til din enhed.

3

Hvis du bliver bedt om det, skal du indtaste den samme adgangskode på begge

enheder eller bekræfte den foreslåede adgangskode.

4

Når du får en besked om en indgående fil på din enhed, skal du trække

statuslinjen nedad og tappe på beskeden for at acceptere filoverførslen.

5

Tap på

Accepter for at starte filoverførslen.

6

Hvis du vil have vist overførslens status, kan du trække statuslinjen nedad.

7

Hvis du vil åbne et modtaget element, skal du trække statuslinjen nedad og tappe

på den relevante besked.

Sådan får du vist filer, du har modtaget via Bluetooth®

1

Tap på på Startskærm.

2

Tap på

Indstillinger > Bluetooth.

3

Tryk på , og vælg derefter

Vis modtagne filer.

98

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.