Sony Xperia E4g - Redigering af fotos med appen Photo editor

background image

Redigering af fotos med appen Photo editor

Du kan redigere og anvende effekter på originale fotos, som du har taget med dit

kamera. Du kan f.eks. ændre lyseffekterne. Når du gemmer det redigerede foto, bevares

den oprindelige uændrede version af fotoet på enheden.

Sådan redigeres et foto

Når du får vist et foto, skal du tappe på skærmen for at få vist værktøjslinjerne og

derefter tappe på .

87

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

background image

Sådan beskærer du et foto

1

Når du får vist et foto, skal du tappe på skærmen for at få vist værktøjslinjerne og

derefter tappe på .

2

Vælg

Billedredigering > Kun én gang, hvis du bliver bedt om det.

3

Tap på >

Beskær.

4

Vælg en indstilling.

5

Du kan justere beskæringsrammen ved at berøre kanten af beskæringsrammen

og holde den nede. Når firkanterne ved kanterne forsvinder, skal du trække indad

eller udad for at ændre rammens størrelse.

6

Hvis du vil tilpasse størrelsen af alle beskæringsrammens sider samtidigt, skal du

berøre og holde et af de fire hjørner nede for at få firkanterne ved kanterne til at

forsvinde og derefter trække hjørnet i henhold dertil.

7

Hvis du vil flytte rammen til et andet område af fotoet, skal du berøre indersiden af

rammen og holde den nede og derefter trække rammen til den ønskede placering.

8

Tap på

Anvend.

9

Tap på

Gem for at gemme en kopi af det beskårne foto.

Sådan anvender du specielle effekter på et foto

1

Når du får vist et foto, skal du tappe på skærmen for at få vist værktøjslinjerne og

derefter tappe på .

2

Vælg

Billedredigering > Kun én gang, hvis du bliver bedt om det.

3

Tap på , vælg derefter en indstilling.

4

Rediger fotoet som ønsket, og tap derefter på

Gem.