Sony Xperia E4g - Sådan deler og håndterer du fotos og videoer

background image

Sådan deler og håndterer du fotos og videoer

Du kan dele fotos og videoer, som du har gemt på enheden. Du kan håndtere dem på

andre måder. Du kan f.eks. arbejde med fotos i samlinger, slette dem eller knytte dem til

kontakter.

Det er ikke altid tilladt at kopiere, sende eller overføre ophavsretligt beskyttet indhold. Desuden

kan nogle elementer ikke sendes, hvis filen er for stor.

Sådan deler du et foto eller en video

1

Find og tap på det foto eller den video, du vil dele, i Album.

2

Tap eventuelt på skærmen for at få vist værktøjslinjerne, og tap derefter på .

3

Tap på den app, du vil bruge til at dele fotoet med, følg derefter trinene for at

sende det.

Sådan bruger du et foto som billede for en kontakt

1

Når du får vist et foto, skal du tappe på skærmen for at få vist værktøjslinjerne, og

derefter tappe på >

Brug som > Kontaktbillede.

2

Hvis du bliver bedt om det, skal du vælge

Telefonbog > Kun én gang, og vælg

derefter en kontakt.

Sådan bruger du et foto som tapet

1

Når du får vist et foto, skal du tappe på skærmen for at få vist værktøjslinjerne, og

derefter tappe på >

Brug som > Baggrund.

2

Følg vejledningen på skærmen.

Sådan roterer du et foto

1

Når du får vist et foto, skal du tappe på skærmen for at få vist værktøjslinjerne og

derefter tappe på .

2

Vælg

Roter. Fotoet gemmes i den nye retning.

Sådan sletter du et foto eller en video

1

Når du får vist et foto, skal du tappe på skærmen for at få vist værktøjslinjerne og

derefter tappe på .

2

Tap på

Slet.

86

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

background image

Sådan kan du arbejde med samlinger af fotos eller videoer i Album

1

Når du får vist en miniature af fotos og videoer i Album, skal du tappe på og

derefter tappe på

Vælg elementer.

2

Tap på de elementer, du vil arbejde med. De valgte elementer vises med en blå

ramme.

3

Brug værktøjerne på værktøjslinjen til at arbejde med de valgte elementer.

Du kan aktivere valgtilstanden ved at berøre og holde et element nede, indtil rammen omkring

det bliver blå. Derefter kan du tappe på andre elementer for at vælge dem.

Analyse af fotos med ansigter i Album

Du kan analysere alle fotos, der indeholder ansigter, på din enhed. Når funktionen til

fotoanalyse er aktiveret, forbliver den aktiveret, og nye fotos analyseres, efterhånden som

de tilføjes. Når du har kørt en analyse, kan du derefter gruppere alle fotos med den

samme person i én mappe.

Sådan slår du funktionen Fotoanalyse til

1

Tap på på Startskærm.

2

Find og tap på

Album.

3

Træk venstre side af startskærmen for Album til højre og tap på

Ansigter. Alle

fotos på enheden analyseres og grupperes i mappen Unavngivne ansigter.

Sådan navngiver du et ansigt

1

Tap på mappen

Unavngivne ansigter på brikken Ansigter, gå derefter til mappen

Andre ansigter, og vælg det ansigt, du vil navngive.

2

Tap på

Tilføj navn.

3

Skriv et navn, og tap derefter på

Udført > Tilføj som ny person.

Sådan redigerer du et navn på et ansigt

1

Når du får vist et ansigt i visningen for fuld skærm, skal du tappe på skærmen for

at få vist værktøjslinjerne. Tap derefter på >

Rediger navne-tags.

2

Tap på

OK.

3

Tap på navnet på det ansigt, du vil redigere.

4

Rediger teksten, og tap derefter på

Udført >Tilføj som ny person.