Sony Xperia E4g - Videoredigering med appen Movie Creator

background image

Videoredigering med appen Movie Creator

Du kan redigere videoer, som du har taget med dit kamera. Du kan for eksempel

beskære en video til den ønskede længde eller justere hastigheden på en video. Når du

har gemt den redigerede video, bevares den oprindelige uændrede version af videoen på

enheden.

Sådan beskærer du en video

1

Når en video afspilles, skal du tappe på skærmen for at få vist værktøjslinjerne og

derefter tappe på >

Beskær.

2

For at flytte beskæringsrammen til en anden del af tidslinjen skal du berøre og

holde nede på kanten af beskæringsrammen, trække den til den ønskede position

og derefter tappe på

Anvend.

3

For at gemme en kopi af den beskårede video skal du tappe på

Gem.

Sådan justerer du hastigheden på en video

1

Når en video afspilles, skal du tappe på skærmen for at få vist værktøjslinjerne og

derefter tappe på >

Hastighed.

2

Vælg en indstilling, berør og hold derefter nede på kanten af tidslinjen, træk den til

den ønskede position, og tap på

Anvend

3

For at gemme en kopi af den redigerede video skal du tappe på

Gem.