Sony Xperia E4g - Skærmlås

background image

Skærmlås

Du kan låse skærmen på flere måder. Sikkerhedsniveauet for hver låsetype er angivet

nedenfor fra den svageste til den stærkeste:

Stryg – ingen beskyttelse, men du har hurtig adgang til startskærmen.

Lås op med Bluetooth – låser enheden op vha. parrede Bluetooth-enheder

Lås op med ansigt – låser enheden op, når du kigger på den.

Mønster – tegn et simpelt mønster med din finger for at låse enheden op.

Pinkode – indtast en numerisk pinkode på mindst fire cifre for at låse enheden op.

Adgangskode – indtast en alfanumerisk adgangskode for at låse enheden op.

Det er meget vigtigt, at du kan huske skærmoplåsningsmønsteret, pinkoden eller

adgangskoden. Hvis du glemmer disse oplysninger, kan du muligvis ikke gendanne vigtige

data, f.eks. kontakter og meddelelser.

Sådan ændrer du skærmlåstypen

1

Tap på på startskærmen.

2

Find og tap på

Indstillinger > Sikkerhed > Skærmlås.

3

Følg vejledningen på enheden, og vælg en anden skærmlåstype.

Sådan låser du skærmen op ved hjælp af funktionen Lås op med Bluetooth®

Sørg for, at enheden og andre Bluetooth®-enheder er parret, inden du anvender funktionen lås

op med Bluetooth®. Du kan finde flere oplysninger om parring under

Sådan parrer du enheden

med en anden Bluetooth®-enhed

på side 97 .

1

Tap på fra startskærmen, søg og tap derefter på

Indstillinger > Sikkerhed.

2

Tap på

Låsning af skærmen > Bluetooth unlock.

3

Tap på

Fortsæt, og vælg enheden, du vil anvende, til at låse skærmen op med,

tap derefter på

Fortsæt.

4

Vælg en indstilling som backuplås til at låse skærmen op med, når der ikke er

tilsluttet Bluetooth®-enheder.

5

Søg og tap på enhedens navn i andre Bluetooth®-enheder under

Indstillinger >

Bluetooth > Forbundne enheder. Når Tilsluttet vises på Bluetooth®-enhederne,

skal du øjeblikkeligt trykke på tænd-/sluktasten på enheden.

Hvis enheden har afbrudt forbindelsen fra andre Bluetooth®-enheder, skal du låse skærmen

op vha. en pinkode eller et mønster.

Sådan konfigurerer du funktionen Lås op med ansigt

1

På din Startskærm skal du tappe på >

Indstillinger > Sikkerhed > Skærmlås.

2

Tap på

Lås op med ansigt, og følg derefter vejledningen på enheden for at tage et

billede af dit ansigt.

3

Når du har taget et billede af dit ansigt, skal du tappe på

Fortsæt.

4

Vælg en backupmetode til at låse op, og følg vejledningen på enheden for at

fuldføre opsætningen.

Du tager de bedste ansigtsbilleder i et indendørsområde, der er godt oplyst, uden at være alt

for lyst, og ved at holde enheden i øjenhøjde.

Sådan låser du skærmen op ved hjælp af funktionen Lås op med ansigt

1

Aktivér skærmen.

2

Kig på enheden fra den samme vinkel, som du brugte til at tage dit foto til

funktionen Lås op med ansigt.

Hvis dit ansigt ikke genkendes af funktionen Lås op med ansigt, skal du bruge

backupmetoden til at låse skærmen op.

38

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

background image

Sådan opretter du et skærmlåsningsmønster

1

Tap på på startskærmen.

2

Find og tap på

Indstillinger > Sikkerhed > Skærmlås > Mønster.

3

Følg anvisningerne på enheden.

Hvis låsningsmønsteret afvises fem gange i træk, når du forsøger at låse enheden op, skal du

vente 30 sekunder og derefter prøve igen.

Sådan ændres skærmlåsningsmønsteret

1

Tap på på din Startskærm.

2

Find og tap på

Indstillinger> Sikkerhed > Skærmlås.

3

Tegn skærmoplåsningsmønsteret.

4

Tap på

Mønster, og følg vejledningen på enheden.

Sådan opretter du en PIN-kode til skærmlåsen

1

Tap på på startskærmen.

2

Find og tap på

Indstillinger > Sikkerhed > Skærmlås > PIN-kode.

3

Indtast en numerisk PIN-kode.

4

Tap evt. på for at minimere tastaturet.

5

Tap på

Fortsæt.

6

Genindtast og bekræft din PIN-kode.

7

Tap evt. på for at minimere tastaturet.

8

Tap på

OK.

For at oprette en adgangskode til skærmlås

1

Tap fra Startskærm, på >

Indstillinger > Sikkerhed > Skærmlås >

Adgangskode.

2

Indtast en adgangskode.

3

Tap om nødvendigt på for at minimere tastaturet.

4

Tap på

Fortsæt.

5

Genindtast og bekræft din adgangskode.

6

Tap om nødvendigt på for at minimere tastaturet.

7

Tap på

OK.

Sådan får du vist beskeder fra låseskærmen

1

Træk statuslinjen nedad fra låseskærmen.

2

Tap på den besked, du vil have vist.

Du kan kun få vist beskeder fra låseskærmen, når du låser din skærm med

Stryg-tilstand.