Sony Xperia E4g - Indholdsfortegnelse

background image

Indholdsfortegnelse

Introduktion.................................................................................... 6

Om denne brugervejledning................................................................ 6
Overblik over enheden........................................................................ 6
Samling...............................................................................................7
Skærmbeskyttelse.............................................................................. 9
Start af enheden for første gang..........................................................9
Hvorfor behøver jeg en Google™-konto?.......................................... 10
Opladning af enheden....................................................................... 10

De grundlæggende funktioner..................................................... 12

Anvendelse af berøringsskærmen..................................................... 12
Låsning og oplåsning af skærmen.....................................................14
Startskærm....................................................................................... 14
Programskærmen............................................................................. 16
Navigation mellem apps.................................................................... 17
Små apps......................................................................................... 17
Widgets............................................................................................ 18
Genveje og mapper...........................................................................19
Baggrund og temaer......................................................................... 20
Sådan tager du et skærmbillede........................................................21
Status og beskeder...........................................................................21
Ikoner på statuslinjen.........................................................................22
Appoversigt.......................................................................................24

Overførsel af apps........................................................................26

Hentning af apps fra Google Play™...................................................26
Hentning af apps fra andre kilder.......................................................26

Internet og net.............................................................................. 27

Surfing på nettet............................................................................... 27
Indstillinger for internet og MMS ....................................................... 27
Wi-Fi® ............................................................................................. 28
Deling af din mobildataforbindelse.....................................................30
Sådan tjekkes dataforbrug................................................................ 31
Valg af mobilnet................................................................................ 31
VPN'er (Virtual Private Networks).......................................................32

Synkronisering af data på enheden............................................. 33

Synkronisering med onlinekonti......................................................... 33
Synkronisering med Microsoft® Exchange ActiveSync®...................33

Grundlæggende indstillinger........................................................ 35

Adgang til indstillinger........................................................................35
Lyd, ringetone og lydstyrke............................................................... 35

2

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

background image

Beskyttelse af SIM-kort .................................................................... 36
Skærmindstillinger.............................................................................37
Dagdrøm...........................................................................................37
Skærmlås..........................................................................................38
Sprogindstillinger...............................................................................39
Dato og klokkeslæt........................................................................... 39
Sådan forbedres lydudgangen.......................................................... 40

Indtastning af tekst.......................................................................41

Tastatur på skærmen........................................................................ 41
Telefontastatur.................................................................................. 42
Indtastning af tekst med stemmeinput...............................................43
Tekstredigering................................................................................. 43
Tilpasning af Xperia-tastaturet........................................................... 44

Opkald..........................................................................................45

Foretagelse af opkald........................................................................45
Sådan modtager du opkald...............................................................46
Igangværende opkald....................................................................... 48
Sådan anvender du opkaldslog......................................................... 48
Viderestilling af opkald.......................................................................49
Begrænsning af opkald..................................................................... 49
Flere opkald...................................................................................... 50
Konferenceopkald............................................................................. 50
Talemeddelelse................................................................................. 51
Nødopkald........................................................................................ 51

Kontakter .....................................................................................52

Overførsel af kontakter...................................................................... 52
Søgning efter og visning af kontakter.................................................53
Tilføjelse og redigering af kontakter................................................... 54
Tilføjelse af medicinske oplysninger og kontaktoplysninger til
nødstilfælde...................................................................................... 55
Favoritter og grupper.........................................................................56
Sådan sender du kontaktoplysninger................................................ 57
Sådan undgås dublerede poster i programmet Kontakter................. 57
Backup af kontakter..........................................................................57

Meddelelser og chat.....................................................................58

Læsning og sending af beskeder...................................................... 58
Organisering af dine meddelelser...................................................... 59
Opkald fra en meddelelse..................................................................60
Indstillinger for meddelelser............................................................... 60
Onlinemeddelelser og videochat........................................................60

E-mail........................................................................................... 61

Konfiguration af e-mail...................................................................... 61

3

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

background image

Sending og modtagelse af e-mails.................................................... 61
Indholdsruden til e-mail..................................................................... 62
Organisering af dine e-mails.............................................................. 63
Indstillinger for e-mailkonto................................................................63
Gmail™.............................................................................................64

Musik ...........................................................................................65

Overførsel af musik til enheden .........................................................65
Afspilning af musik............................................................................ 65
Startskærmsmenu for Walkman®..................................................... 66
Afspilningslister................................................................................. 67
Deling af musik..................................................................................68
Forbedring af lyden........................................................................... 68
Visualisering ..................................................................................... 68
Musikgenkendelse med TrackID™.................................................... 69

FM-radio.......................................................................................71

Afspilning af radio..............................................................................71
Favoritradiokanaler............................................................................ 72
Lydindstillinger.................................................................................. 72

Kamera......................................................................................... 73

Fotografering og videooptagelse....................................................... 73
Registrering af ansigter......................................................................74
Anvendelse af Smile Shutter™ til at tage billeder af smilende
ansigter.............................................................................................74
Tilføjelse af den geografiske placering til dine fotos............................75
Generelle indstillinger for kamera....................................................... 75
Indstillinger for stillkamera..................................................................79
Indstillinger for videokamera.............................................................. 82

Fotos og videoer i Album............................................................. 85

Visning af fotos og videoer................................................................ 85
Sådan deler og håndterer du fotos og videoer...................................86
Redigering af fotos med appen Photo editor..................................... 87
Videoredigering med appen Movie Creator........................................88
Sådan skjuler du fotos og videoer..................................................... 88
Startskærmsmenu for Album............................................................ 89
Visning af fotos på et kort..................................................................90

Videoer......................................................................................... 92

Afspilning af videoer i appen Film...................................................... 92
Overførsel af videoindhold til enheden .............................................. 93
Administrering af videoindhold...........................................................93

Forbindelse...................................................................................94

Trådløs spejling af enhedens skærm på et tv.....................................94
Sådan deles indhold med DLNA Certified™-enheder........................ 94

4

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

background image

Trådløs Bluetooth®-teknologi............................................................96

Smarte apps og funktioner, der sparer dig tid............................. 99

Betjening af tilbehør og indstillinger med Smart Connect................... 99

Rejser og kort.............................................................................101

Sådan anvender du placeringstjenester...........................................101
Google Maps™ og navigation......................................................... 101
Anvendelse af datatrafik på rejser....................................................103
Flytilstand........................................................................................103

Kalender og vækkeur................................................................. 104

Kalender......................................................................................... 104
Alarm og ur..................................................................................... 105

Support og vedligeholdelse....................................................... 108

Support til enheden.........................................................................108
Computerværktøjer......................................................................... 108
Opdatering af enheden....................................................................109
Søgning efter en mistet enhed ........................................................110
Identifikation af enhedens id-nummer..............................................111
Batteri- og strømstyring...................................................................111
Hukommelse og lager..................................................................... 113
Håndtering af filer vha. en computer................................................114
Backup og gendannelse af indhold................................................. 115
Udførelse af diagnosticeringstests på din enhed..............................117
Sådan genstarter og nulstiller du din enhed.....................................117
Sådan genbruges enheden............................................................. 119
Begræsninger for tjenester og funktioner.........................................119
Juridisk meddelelse.........................................................................119

5

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.