Sony Xperia E4g - Indtastning af tekst med stemmeinput

background image

Indtastning af tekst med stemmeinput

Når du indtaster tekst, kan du anvende stemmeinputfunktionerne i stedet for at skrive

ordene. Du skal blot sige de ord, du vil indtaste. Stemmeinput er en eksperimentel

teknologi fra Google™, og er tilgængelig for en række sprog og regioner.

For at aktivere stemmeinput

1

Når du indtaster tekst ved hjælp af tastaturet på skærmen, skal du tappe på .

2

Tap på , og tap derefter på

Indstillinger for tastatur.

3

Markér afkrydsningsfeltet

Tast til indtastning i Google™ voice.

4

Tap på for at gemme dine indstillinger. Et mikrofonikon vises på tastaturet på

skærmen.

Sådan indtaster du tekst med taleinput

1

Åbn tastaturet på skærmen.

2

Tap på . Når vises, skal du tale for at indtaste tekst.

3

Når du er færdig, skal du tappe på igen. Den foreslåede tekst vises.

4

Rediger teksten manuelt, hvis det er nødvendigt.

Tap på

for at få vist tastaturet og indtaste tekst manuelt.