Sony Xperia E4g - Tastatur på skærmen

background image

Tastatur på skærmen

Du kan indtaste tekst med QWERTY-tastaturet på skærmen ved at tappe på hvert enkelt

bogstav, eller du kan bruge funktionen Bevægelsesinput og lade fingeren glide fra

bogstav til bogstav for at danne ord. Hvis du foretrækker at bruge en mindre version af

tastaturet på skærmen og kun indtaste tekst med kun én hånd, kan du i stedet aktivere

tastaturet til én hånd.
Du kan vælge op til tre sprog til tekstindtastning. Tastaturet registrerer, hvilket sprog du

bruger, og foreslår ord fra dette sprog, mens du skriver. Nogle apps åbner tastaturet på

skærmen automatisk, f.eks. apps til e-mail og SMS'er.

1 Slet et tegn før markøren.

2 Indtast et linjeskift, eller bekræft en tekstindtastning.

3 Indtast et mellemrum.

4 Tilpas tastaturet. Denne tast forsvinder, når tastaturet er tilpasset.

5 Vis tal og symboler. Tap på

for at få vist endnu flere symboler.

6 Skift mellem små bogstaver , store bogstaver og Caps lock . Tasten anvendes på nogle sprog til

at skrive ekstra tegn i sproget

Visning af tastaturet på skærmen for at indtaste tekst

Tap på et tekstindtastningsfelt.

Sådan bruger du tastaturet på skærmen i liggende retning

Drej enheden til siden, når tastaturet på skærmen vises.

Du skal evt. justere indstillingen i visse apps for at aktivere liggende retning.

Sådan indtaster du tekst tegn for tegn

1

Tap på det tegn, hvis du vil indtaste et tegn, der vises på tastaturet.

2

Hvis du vil indtaste et tegn, der ikke findes på tastaturet, skal du berøre og holde

et almindeligt tegn på tastaturet nede for at få vist en oversigt over tilgængelige

indstillinger, hvorefter du kan vælge fra listen. Hvis du f.eks. vil indtaste "é", skal du

berøre og holde "e" nede, indtil andre indstillinger vises. Træk derefter, mens

fingeren trykker på tastaturet, og vælg "é".

Sådan indtaster du et punktum

Når du har indtastet et ord, skal du dobbelttappe på mellemrumstasten.

41

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

background image

Sådan indtaster du tekst med funktionen Bevægelsesinput

1

Når skærmtastaturet vises, skal du skubbe fingeren fra bogstav til bogstav for at

skitsere det ord, du vil skrive.

2

Når du har indtastet et ord, skal du løfte fingeren. Der vises et ordforslag, baseret

på de bogstaver, du har tastet.

3

Hvis det ord, du ønsker, ikke vises, skal du tappe på for at se andre funktioner

og vælge i overensstemmelse dermed. Hvis den ønskede funktion ikke vises, skal

du slette hele ordet og indtaste det igen eller indtaste ordet ved at tappe

individuelt på hvert bogstav.

Sådan ændrer du Bevægelsesinput-indstillingerne

1

Tap på , når tastaturet på skærmen vises.

2

Tap på , og tap derefter på

Indstillinger for tastatur.

3

Aktivér eller deaktivér funktionen Bevægelsesinput ved at markere

afkrydsningsfeltet

Bevægelsesinput eller fjerne markeringen.

Sådan bruger du tastaturet til én hånd

1

Åbn tastaturet på skærmen i stående tilstand, og tap derefter på .

2

Tap på , og tap derefter på

Enhåndstastatur.

3

Hvis du vil flytte tastaturet til én hånd til venstre eller højre side af skærmen, skal

du tappe på henholdsvis eller .

Hvis du vil gå tilbage til at få vist tastaturet i fuld skærm, skal du tappe på .