Sony Xperia E4g - Telefontastatur

background image

Telefontastatur

Telefontastaturet er magen til et standardtelefontastatur med 12 taster. Det giver dig

indstillinger for tekstforslag og multitap. Du kan aktivere tekstinputmetoden

Telefontastatur via tastaturindstillingerne. Telefontastaturet er kun tilgængelig i stående

retning.

1 Vælg en indstilling for tekstindtastning. Du kan tappe på hvert tegn en gang og bruge ordforslag, eller du

kan tappe på tasten flere gange til det ønskede tegn er valgt.

2 Slet et tegn før markøren.

3 Indtast et linjeskift, eller bekræft en tekstindtastning.

4 Indtast et mellemrum.

5 Vis symboler og smileys.

6 Vis tal.

7 Skift mellem store og små bogstaver, og slå Caps lock til.

Sådan åbner du telefontastaturet den første gang

1

Tap på et tekstindtastningsfelt, og tap derefter på .

2

Tap på , og tap derefter på

Indstillinger for tastatur.

3

Tap på

Portrættastatur, og vælg derefter Telefontastatur-indstillingen.

42

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

background image

Sådan indtaster du tekst ved hjælp af telefontastaturet

Når vises på telefontastaturet, skal du kun tappe på hver bogstavstast én gang,

selv hvis det bogstav, du skal bruge, ikke er det første bogstav på tasten. Tap på

det ord, der vises, eller tap på

for at få vist flere ordforslag og vælge et ord fra

listen.

Når vises på telefontastaturet, skal du tappe på tasten på skærmen for det

tegn, du vil indtaste. Bliv ved med at tappe på denne knap, til det ønskede tegn er

valgt. Gør derefter det samme for det næste tegn, du vil indtaste osv.

Sådan indtastes tal ved hjælp af telefontastaturet

Når telefontastaturet vises, skal du tappe på . Der vises et telefontastatur.

Sådan indsættes symboler og smileys ved hjælp af telefontastaturet

1

Når telefontastaturet vises, skal du tappe på

. Der vises et gitter med symboler

og smileys.

2

Rul op eller ned for at få vist flere indstillinger. Tap på et symbol eller en smiley for

at vælge den.