Sony Xperia E4g - Indstillinger for internet og MMS

background image

Indstillinger for internet og MMS

Hvis du vil sende MMS'er eller få adgang til internettet, når der ikke er et tilgængeligt Wi-

Fi®-netværk, skal du have en aktiv mobildataforbindelse med de korrekte internet- og

MMS-indstillinger (Multimedia Messaging Service). Her er nogle tip:

Enheden leveres med internet og MMS-indstillinger til de fleste mobilnet og -operatører,

installeret på forhånd. Du kan anvende internettet og sende MMS'er med det samme.

I nogle tilfælde får du mulighed for at hente indstillinger for internet og MMS, første gang

du slår enheden til, når SIM-kortet isættes. Du kan også hente disse indstillinger senere

via menuen Indstillinger.

Desuden kan du når som helst tilføje, ændre eller slette internet- og MMS-indstillingerne

på enheden manuelt. Hvis du ved en fejl ændrer eller sletter en internet- eller MMS-

indstilling, kan du hente internet- og MMS-indstillingerne igen.

Hvis du ikke kan få adgang til internet over et mobilnetværk, eller hvis MMS ikke

fungerer, selvom internet- og MMS-indstillingerne er hentet til enheden,se fejlfindingstip til

enheden på

www.sonymobile.com/support/

for problemer med netdækning, mobildata

og MMS.

Hvis STAMINA-tilstand er aktiveret for at spare strøm, afbrydes al mobil datatrafik midlertidigt,

når skærmen er slukket. Hvis dette giver problemmer med forbindelsen, kan du prøve at

udelukke nogle programmer og tjenester fra at blive afbrudt midlertidigt eller at deaktivere

STAMINA-tilstand midlertidigt. Du kan finde flere oplysninger under

Oversigt over funktionen

STAMINA-tilstand

på side 112 .

Sådan henter du indstillinger for internet og MMS

1

Fra Startskærm, tap på .

2

Find og tap på

Indstillinger > Mere... > Internetindstillinger.

3

Tap på

Acceptér. Når indstillingerne er hentet, vises i statuslinjen, og mobildata

slås automatisk til.

Hvis indstillingerne ikke kan overføres til enheden, skal du kontrollere mobilnetværkets

signalstyrke. Flyt til en åben placering uden forhindringer, eller gå tættere på et vindue. Prøv

derefter igen.

Sådan kontrollerer du, om mobildata er slået til eller fra

1

Tap på på Startskærm.

2

Find og tap på

Indstillinger > Mere... > Mobilnetværk.

3

Kontrollér, om afkrydsningsfeltet

Mobildatatrafik er markeret eller ej.

27

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

background image

Sådan tilføjes indstillinger for internet og MMS manuelt

1

Tap på på din Startskærm.

2

Find og tap på

Indstillinger > Mere... > Mobilnetværk.

3

Tap på

Access Point Names > .

4

Tap på

Navn, og indtast et navn som ønsket.

5

Tap på

APN, og indtast navnet på adgangspunktet.

6

Indtast alle andre krævede oplysninger. Hvis du ikke ved, hvilke oplysninger der

kræves, skal du kontakte din netværksoperatør for at få flere oplysninger.

7

Tap på , når du er færdig, og tap derefter på

GEM.

8

Hvis du vil vælge den APN, du lige har tilføjet, skal du tappe på alternativknappen

ud for navnet på APN'en. Når denne APN er valgt, bliver den standard-APN for

internet og MMS-tjenester.

Sådan får du vist indstillinger for internet og MMS

1

Fra Startskærm, tap på .

2

Find og tap på

Indstillinger > Mere... > Mobilnetværk.

3

Tap på

Access Point Names.

4

For at få vist flere oplysninger skal du tappe på et hvilket som helst af de

tilgængelige elementer.

Hvis der findes flere tilgængelige forbindelser, er den aktive netværksforbindelse angivet med

en markeret knap .