Sony Xperia E4g - Samling

background image

Samling

Der sidder et stykke beskyttende plastik på skærmen. Du skal taget arket af, inden du

anvender berøringsskærmen. Ellers fungerer berøringsskærmen muligvis ikke korrekt.

Sådan fjerner du bagdækslet

Sæt en fingernegl i mellemrummet (som vist på illustrationen), og løft dækslet.

Sådan støtter du bagdækslet på

1

Anbring bagdækslet over bagsiden af enheden, og tryk derefter ned på de

nederste hjørner for at låse dem på plads.

2

Flyt fra bunden til toppen, tryk siderne af dækslet ned, til dækslet klikker på plads.

Sådan isætter du mikro-SIM-kortet

Hvis du isætter et mikro-SIM-kort, mens enheden er tændt, genstartes enheden automatisk.

Fjern bagdækslet, isæt derefter micro-SIM-kortet direkte i dets åbning med de

guldfarvede kontakter nedad.

Du skal anvende et mikro-SIM-kort for, at enheden fungerer korrekt. Nogle SIM-kort i

standardstørrelse giver dig mulighed for at fjerne et indbygget mikro-SIM-kort. Når du har

fjernet mikro-SIM-kortet fra SIM-kortet i standardstørrelse, kan du ikke isætte det og anvende

7

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

background image

et SIM-kort i standardstørrelse igen. Hvis du ikke har et mikro-SIM-kort, eller hvis dit

nuværende SIM-kort ikke indeholder et mikro-SIM-kort, der kan fjernes, skal du kontakte

netværksoperatøren for at få oplysninger om, hvordan du henter eller bytter SIM-kortet.

Sådan isætter du et hukommelseskort

1

Fjern bagdækslet.

2

Sæt hukommelseskortet i hukommelseskortets åbning med de guldfarvede

kontakter nedad.

Sådan fjerner du mikro-SIM-kortet

1

Fjern bagdækslet.

2

Tag mikro-SIM-kortet ud af åbningen, og fjern det helt.

8

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

background image

Sådan fjernes hukommelseskortet

1

Sluk fra telefonen, eller fjern hukommelseskortet fra

Indstillinger > Lagerplads >

Demonter SD-kort .

2

Fjern batteriets bagdæksel, træk derefter hukommelseskortet udad for at fjerne

det.