Sony Xperia E4g - Start af enheden for første gang

background image

Start af enheden for første gang

Første gang du starter enheden, åbnes der en opsætningsvejledning, så du kan få hjælp

til at konfigurere de grundlæggende indstillinger, logge på onlinekonti og tilpasse

enheden. Hvis du f.eks. har en Sony Entertainment Network-konto, kan du logge på den

her og konfigurere enheden til den med det samme.

Du kan også få adgang til opsætningsvejledningen senere fra menuen Indstillinger.

Sådan slår du enheden til

Sørg for, at batteriet oplades i mindst 30 minutter, inden du slår enheden til første gang.

9

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

background image

1

Tryk på og hold ned på tænd/sluk-knappen , indtil enheden vibrerer.

2

Indtast pinkoden til SIM-kortet, når du bliver bedt om det, og tap derefter på

.

3

Vent et øjeblik, mens enheden starter.

Du fik oprindeligt pinkoden til SIM-kortet fra netværksoperatøren, men du kan ændre den

senere i menuen Indstillinger. Tap på

for at rette eventuelle fejl under indtastningen af

pinkoden til SIM-kortet.

For at slukke enheden

1

Tryk på -knappen, og hold den nede, indtil menuen med indstillinger vises.

2

Tap på

Sluk i menuen med indstillinger.

3

Tap på

OK.

Det kan tage noget tid, før enheden slukker.