Sony Xperia E4g - Alarm og ur

background image

Alarm og ur

Du kan angive en eller flere alarmer og bruge alle de lyde, du har gemt på enheden, som

alarmsignal. Alarmen lyder ikke, hvis enheden er slukket. Men den lyder, når enheden er i

lydløs tilstand.
Det klokkeslætsformat for alarmen, der vises, er det samme som det format, du vælger

for de generelle klokkeslætsindstillinger, som f.eks. 12 timer eller 24 timer.

1

Få adgang til alarmstartskærmen

105

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

background image

2

Få vist et verdensur, og juster indstillingerne

3

Få adgang til stopurfunktionen

4

Få adgang til timerfunktionen

5

Åbn indstillingerne for dato og tid for uret

6

Aktivér eller deaktiver en alarm

7

Få vist indstillingerne

8

Tilføj en ny alarm

For at indstille en ny alarm

1

Tap fra Startskærmen på .

2

Søg, og tap på

Alarm og ur.

3

Tap på .

4

Tap på

Klokkeslæt, og justér tiden ved at rulle op og ned.

5

Tap på

Indstil.

6

Redigér andre alarmindstillinger, hvis du ønsker det.

7

Tap på

Udført.

Udskydelse af en alarm, når den lyder

Tap på

Udskyd.

Sådan slår du en alarm fra, når den lyder

Træk til højre.

Du kan også trække statuslinjen nedad for at åbne meddelelsespanelet for at slå en udskudt

alarm fra. Tap derefter på .

Sådan redigerer du en eksisterende alarm

1

Åbn appen Alarm og ur, og tap derefter på den alarm, du vil redigere.

2

Foretag de ønskede ændringer.

3

Tap på

Udført.

Sådan slår du en alarm til eller fra

Åbn appen Alarm og ur, og træk derefter i skyderen ud for alarmen for at slå

alarmen til eller fra.

Sletning af en alarm

1

Åbn appen Alarm og ur, berør derefter og hold på den alarm, du vil slette.

2

Tap på

Slet alarm, og tap derefter på Ja.

Sådan indstiller du lyden for en alarm

1

Åbn appen Alarm og ur, og tap derefter på den alarm, du vil redigere.

2

Tap på

Alarmlyd, og vælg en indstilling, eller tap på for at vælge blandt dine

musikfiler.

3

Tap på

Udført to gange.

Sådan indstilles en tilbagevendende alarm

1

Åbn appen Alarm og ur, og tap derefter på den alarm, du vil redigere.

2

Tap på

Gentag.

3

Markér afkrydsningsfelterne for de ønskede dage, og tap derefter på

OK.

4

Tap på

Udført.

Sådan aktiverer du vibreringsfunktionen for en alarm

1

Åbn appen Alarm og ur, og tap derefter på den alarm, du vil redigere.

2

Markér afkrydsningsfeltet

Vibrér.

3

Tap på

Udført.

106

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

background image

Sådan indstiller du alarmer, så de udløses, selvom enheden er i lydløs tilstand

1

Åbn appen Alarm og ur, og tap derefter på den alarm, du vil redigere.

2

Markér afkrydsningsfeltet

Alarm i lydløs tilstand, og tap derefter på Udført.

107

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.