Sony Xperia E4g - Fotografering og videooptagelse

background image

Fotografering og videooptagelse

1

Zoom ind eller ud

2

Hovedkameraskærm

3

Få vist fotos og videoer

4

Tag fotos, eller optag videoklip

5

Gå et trin tilbage, eller afslut kameraet

6

Skift indstillinger for optagetilstand

7

Få adgang til kameraindstillinger og -genveje

8

Frontkamera

Sådan tager du et foto fra låseskærmen

1

For at aktivere skærmen skal du trykke kortvarigt på tænd/sluk-tasten .

2

For at aktivere kameraet, berør og hold ned, og træk opad.

3

Når kameraet åbnes, skal du tappe på .

Sådan tager du et foto ved at berøre skærmen

1

Aktivér kameraet.

2

Tap på , og tap derefter på .

3

Træk skyderen ud for

Trykoptagelse til højre.

4

Ret kameraet mod emnet.

5

Berør og hold på en plet på skærmen for at aktivere autofokus. Løft fingeren for at

tage fotoet, når fokusrammen bliver blå.

For at tage et foto ved at tappe på skærmens kameraknap

1

Aktivér kameraet.

2

Ret kameraet mod emnet.

3

Tap på skærmens kameraknap . Fotoet tages, så snart du fjerner fingeren.

Sådan tager du et selvportræt ved hjælp af frontkameraet

1

Aktivér kameraet.

2

Tap på

.

3

Tap på kameraknappen på skærmen for at tage fotoet. Fotoet tages, så snart

du fjerner fingeren.

Sådan anvender du blitzen på stillkameraet

1

Når kameraet er åbent, skal du tappe på .

2

Vælg den ønskede blitzindstilling.

3

Tag fotoet.

73

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

background image

Brug af zoomfunktionen

Når kameraet er åbent, skal du trykke volumentasten op eller ned.

Når kameraet er åbent, skal du knibe ind eller knibe ud på kameraskærmen.

Sådan optager du en video

1

Aktivér kameraet.

2

Ret kameraet mod motivet.

3

Tap på for at starte optagelsen.

4

Hvis du vil sætte videooptagelsen på pause, skal du tappe på . Hvis du vil

genoptage optagelsen, skal du tappe på .

5

Tap på for at stoppe optagelsen.

Sådan tager du et foto, mens du optager en video

Hvis du vil tage et foto, mens du optager en video, skal du tappe på Fotoet

tages, så snart du fjerner fingeren.

Sådan får du vist fotos og videoer

1

Aktivér kameraet, og tap derefter på en miniature for at åbne et foto eller en video.

2

Bladr til venstre eller højre for at få vist fotos og videoer.

Sådan sletter du et foto eller en optaget video

1

Find det foto eller den video, du vil slette.

2

Tap på skærmen for at få vist .

3

Tap på .

4

Tap på

Slet for at bekræfte.