Sony Xperia E4g - Generelle indstillinger for kamera

background image

Generelle indstillinger for kamera

Oversigt over indstillinger for optagetilstand

Automatisk motivgenkendelse

Optimer dine indstillinger til ethvert motiv.

Manuelt

Juster kameraindstillingerne manuelt.

Med dit ansigt -billede

Tag fotos med front- og bagkameraet samtidigt.

Multikamera

Optag det samme motiv fra flere vinkler på en enkelt skærm.

Live på YouTube

Del video live på YouTube™.

AR-effekt

Tag fotos eller optag video med virtuelle motiver og personer.

Kreativ effekt

Anvend effekter til fotos eller videoer.

Timeshift burst

Find det bedste foto i en billedsekvens.

Social live

Del video live på Facebook™.

Panorering

Tag fotos med vidvinkel og i panoramaformat.

Sound Photo

Tag fotos med baggrundslyd.

75

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

background image

AR-sjov

Afspil med virtuelle objekter i kameraets søger, og gør dine fotos eller videoer bedre.

Portrætretouchering

Tag portrætfotos i forskellige stilarter.

Automatisk motivgenkendelse

Tilstanden Automatisk motivgenkendelse registrerer de forhold, du tager billeder under,

og justerer automatisk indstillingerne, så du får det bedst mulige foto.

Manuel tilstand

Anvend manuel tilstand, når du vil justere kameraindstillingerne for fotografering og

videooptagelse manuelt.

AR-effekt

Du kan anvende AR-effekter (forstærket virkelighed) til dine fotos eller videoer for at gøre

dem sjovere. Når du anvender kameraet, kan du integrere 3D-motiver med denne

indstilling i dine fotos eller videoer. Du skal blot vælge den scene, du ønsker, og justere

dens position i søgeren.

Kreative effekter

Du kan bruge forskellige effekter på dine fotos eller videoer. Du kan f.eks. tilføje en

nostalgisk effekt, så dine fotos ser ældre ud, eller en skitseeffekt for at gøre billedet

sjovere.

Sweep Panorama

Du kan tage vidvinkel og panoramafotos fra vandret eller lodret retning med en nem tryk-

og stryg-bevægelse.

Sådan tager du et panoramafoto

1

Aktiver kameraet.

2

Tap på , og vælg derefter .

3

For at vælge en optagelsesretning skal du tappe på

.

4

Tryk på skærmen, og flyt kameraet langsomt og roligt i den retning, som vises på

skærmen.

Timeshift burst

Kameraet tager en sekvens på 31 fotos i løbet af to sekunder – ét sekund før og efter du

tapper på kameraknappen på skærmen. Så kan du gå tilbage og finde det perfekte

billede.

Sådan anvender du Timeshift burst

1

Aktivér kameraet.

2

Tap på , og vælg derefter .

3

Tag fotos. De fotos, du har taget, vises i miniaturevisningen.

4

Rul gennem miniaturerne, vælg det foto, du vil gemme, og tap derefter på .

Social live

Social live er en kameraoptagermodus, der giver dig mulighed for at streame din video

live på din Facebook™-side. Du skal blot have en aktiv internetforbindelse og være

logget på Facebook™. Videoerne kan være op til 10 minutter lange.

76

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

background image

Sådan viser du live-video med Social live

1

Aktiver kameraet.

2

Tap på , og vælg derefter .

3

Log på din Facebook™-konto.

4

Tap på for at starte broadcasting.

5

For at tage et foto under broadcast skal du tappe på .

6

For at stoppe broadcasting skal du tappe på .

Face in

Du kan anvende Face in-tilstanden til at slå front- og hovedkameraerne til samtidigt, så

du kan tage et foto af dig selv sammen med emnet.

Tilstanden Multicamera

Med tilstanden Multicamera kan du tage fotos, der kombinerer billeder fra to forskellige

vinkler og enheder. Du kan se to billeder i kameraets søger på enheden: et fra dit eget

kamera og et fra en tilsluttet Xperia™-enhed eller et Sony-kamera, der understøtter NFC

og Wi-Fi Direct-teknologien. Du kan derefter redigere det, du ser, i søgeren, inden du

taget et foto.
Så hvis du f.eks. er til koncert, og du vil tage et foto, der kombinerer en visning af bandet

fra én vinkel med en visning af publikum fra en anden, kan du anvende tilstanden

Multicamera for at få den bedste effekt.
Du kan konfigurere tilstanden Multicamera ved hjælp af NFC, som starter parringen

mellem to enheder ved hjælp af Wi-Fi Direct-teknologien. Begge enheder skal

understøtte NFC.

Tilstanden Multicamera er ikke tilgængelig på alle markeder.

Sådan anvender du tilstanden Multicamera

1

Slå NFC-funktionerne til på begge enheder, du vil tilslutte.

2

Aktivér kameraet på din enhed.

3

Tap på , og vælg derefter .

4

Tap på på begge enheders skærme.

5

Sørg for, at NFC-registreringsområderne på enhederne berører hinanden. Begge

enheder bør nu blive tilsluttet ved hjælp af Wi-Fi Direct-teknologien.

6

Når enhederne er tilsluttet, vises der to billeder i søgeren på din enhed: ét fra dit

kameras søger og et andet fra den tilsluttede enheds søger.

7

Tap på

for at redigere billederne i din søger.

8

Rediger billederne, som du vil. Du kan f.eks. tappe på et billede og holde det nede

og derefter trække det til den anden side af søgeren for at ændre rækkefølgen.

9

Når du er færdig med at redigere og er klar til at gemme det endelige

kombinerede billede, skal du tappe på

Udført > .

Portrait retouch

Anvend denne funktion til retouchering af portrætfotos, når du tager dem, så du får det

bedste resultat.

Sådan anvender du funktionen Portrait retouch

1

Aktivér kameraet.

2

Tap på , og tap derefter på .

3

Stryg opad på skærmen for at få vist stilvælgeren, og vælg derefter en portrætstil

til dine fotos.

4

Tap på skærmen, eller stryg nedad, for at skjule stilvælgeren.

5

Stryg til venstre for at få vist rammevælgeren, og vælg derefter en dekorativ

ramme.

6

Tap på kameraskærmen, eller stryg til højre, for at skjule rammevælgeren.

77

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

background image

Sådan hentes kameraprogramer

Du kan hente gratis eller betalte kameraprogrammer fra Google Play™ eller andre kilder.

Inden du begynder at hente filer, skal du sørge for, at du har en fungerende

internetforbindelse, helst via Wi-Fi® for at reducere udgifterne til datatrafik.

For at hente kameraprogrammer

1

Åbn kameraprogrammet.

2

Tap på , tap derefter på

KAN HENTES.

3

Vælg programmet, du vil hente, og følg vejledningen for at fuldføre installationen.

Hurtig start

Brug indstillingerne for Hurtig start til at aktivere kameraet, når skærmen er låst.

Optag kun

Når du har trukket opad, startes hovedkameraet fra slumretilstand.

Start og optag

Når du har trukket opad, startes stillkameraet fra slumretilstand, og der tages et foto.

Start og optag video

Når du har trukket opad, startes videokameraet fra slumretilstand, og der sættes en optagelse i gang.

Slukket

Geotagning

Tag fotos med oplysninger om, hvor de er taget.

Trykoptagelse

Identificer et bestemt fokusområde, og berør derefter kameraskærmen med fingeren.

Fotoet tages, så snart du fjerner fingeren.

Lyd

Vælg at slå lukkerlyden til eller fra.

Datalagring

Du kan vælge at gemme dine data på enten et flytbart SD-kort eller på enhedens interne

lager.

Internt lager

Fotos eller videoer gemmes på enhedens hukommelse.

SD-kort

Fotos eller videoer gemmes på SD-kortet.

Hvidbalance

Denne funktion justerer farvebalancen efter lysforholdene. Ikonet for indstillingen af

hvidbalance vises på kameraskærmen.

Auto

Justerer farvebalancen automatisk efter lysforholdene.

Skinnende

Justerer farvebalancen under forhold med varmt lys f.eks. glødepærer.

Fluorescerende

Justerer farvebalancen til fluorescerende belysning.

Dagslys

Justerer farvebalancen til udendørs brug i solskin.

Skyer

78

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

background image

Justerer farvebalancen til en overskyet himmel.

Denne indstilling er kun tilgængelig i optagetilstanden

Manuelt.