Sony Xperia E4g - Indstillinger for stillkamera

background image

Indstillinger for stillkamera

Sådan justerer du indstillingerne for stillkameraet

1

Aktivér kameraet.

2

Tap på for at få vist alle indstillinger.

3

Vælg den indstilling, du vil justere, og foretag derefter den ønskede redigering.

Oversigt over indstillinger for stillkamera

Opløsning

Vælg mellem forskellige opløsninger og billedformater, før du tager et foto. Et foto med

høj opløsning kræver mere hukommelse.

5MP

2560×1920(4:3)

5 megapixel opløsning i billedformatet 4:3. Velegnet til fotos, der ikke skal vises på display i bredformat eller

udskrives i en høj opløsning.

3MP

2560×1440(16:9)

3 megapixel opløsning i billedformatet 16:9. Velegnet til fotos, der skal vises på display i bredformat.

2MP

1920×1088(16:9)

2 megapixel opløsning i billedformatet 16:9. Velegnet til fotos, der skal vises på display i bredformat.

2MP

1600×1200(4:3)

2 megapixel opløsning i billedformatet 4:3. Velegnet til fotos, der ikke skal vises på display i bredformat eller

udskrives i en høj opløsning.

VGA

640×480(4:3)

VGA-format i billedformatet 4:3.

Denne indstilling er kun tilgængelig i optagetilstanden

Manuelt.

Selvudløser

Med selvudløseren kan du tage et foto uden at holde ved enheden. Anvend denne

funktion til selvportrætter eller gruppefotos, så alle kan være med på billedet. Du kan

også bruge selvudløseren for at undgå at ryste kameraet, når fotoet tages.

Til (10 sek.)

Indstil en forsinkelse på 10 sekunder fra der tappes på kameraskærmen, til fotoet tages.

Til (2 sek.)

Indstil en forsinkelse på 2 sekunder fra der tappes på kameraskærmen, til fotoet tages.

Slukket

Fotoet tages, så snart du tapper på kameraskærmen.

Smile Shutter™

Anvend funktionen Smile Shutter™ til at bestemme, hvilken slags smil kameraet reagerer

på, inden et foto tages.

Fokustilstand

Med fokusfunktionen kan du styre, hvilken del af fotoet der skal stilles skarpt på. Når

kontinuerlig autofokus er slået til, bliver kameraet ved med at justere fokus, så området

inden for den farvede ramme forbliver skarpt.

79

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

background image

Enkelt autofokus

Kameraet fokuserer automatisk på det valgte emne. Kontinuerlig autofokus er slået til. Berør og hold ned på

kameraskærmen, indtil den gule fokusramme bliver blå, hvilket indikerer, at fokus er indstillet. Fotoet tages,

når du slipper med fingeren.

Registrering af ansigter

Kameraet registrerer automatisk op til fem ansigter på personer, som angives med rammer på skærmen.

Kameraet fokuserer automatisk på det nærmeste ansigt. Du kan også vælge, hvilket ansigt der skal

fokuseres på, ved at tappe på det på skærmen. Når du tapper på kameraskærmen, viser en blå ramme det

ansigt, der er valgt og i fokus. Ansigtsregistrering kan ikke bruges til alle motivtyper. Kontinuerlig autofokus er

slået til.

Berøringsfokus

Berør et bestemt område på kameraskærmen for at indstille fokusområdet. Kontinuerlig autofokus er slået

fra. Berør og hold ned på kameraskærmen, indtil den gule fokusramme bliver blå, hvilket indikerer, at fokus er

indstillet. Fotoet tages, når du slipper med fingeren.

Objektsporing

Når du vælger et objekt ved at røre ved det i søgeren, sporer kameraet det for dig.

Denne indstilling er kun tilgængelig i optagetilstanden

Manuelt.

HDR

Brug indstillingen HDR (High Dynamic Range) til at tage et foto mod stærkt baggrundslys

eller under forhold med skarp kontrast. HDR kompenserer for tab af detaljer og danner et

billede, der er repræsentativt for både mørke og lyse områder.

Denne indstilling er kun tilgængelig i optagetilstanden

Manuelt.

ISO

Du kan reducere billedsløring, der skyldes mørke forhold eller motiver i bevægelse, ved at

forøge ISO-følsomheden.

Auto

Indstiller ISO-følsomheden automatisk.

100

Indstiller ISO-følsomheden til 100.

200

Indstiller ISO-følsomheden til 200.

400

Indstiller ISO-følsomheden til 400.

800

Indstiller ISO-følsomheden til 800.

1600

Indstiller ISO-følsomheden til 1600.

Denne indstilling er kun tilgængelig i

Manuelt-optagelsestilstand.

Måling

Funktionen beregner automatisk den optimale eksponeringstid ved at måle den

lysmængde, der rammer det billede, du vil tage.

Center

Justerer eksponeringen til midten af billedet.

Gennemsnit

Beregner eksponeringen på baggrund af lysmængden, der rammer hele billedet.

Spot

Justerer eksponeringen på en meget lille del af det billede, du vil tage.

Denne indstilling er kun tilgængelig i optagetilstanden

Manuelt.

80

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

background image

Billedstabilisator

Det kan være vanskeligt at holde enheden stille, når du skal tage et foto. Stabilisatoren

medvirker til at kompensere for håndens små bevægelser.

Denne indstilling er kun tilgængelig i optagetilstanden

Manuelt.

Visning

Du kan vælge at få vist fotos og videoer, lige efter at du har taget dem.

Ubegrænset

Fotoet eller videoen vises, lige efter at du har taget det eller den.

5 sekunder

Fotoet eller videoen vises i 5 sekunder, lige efter at du har taget det eller den.

3 sekunder

Fotoet eller videoen vises i 3 sekunder, lige efter at du har taget det eller den.

Rediger

Fotoet eller videoen åbnes til redigering, lige efter at du har taget det eller den.

Slukket

Fotoet eller videoen gemmes, når du har taget det eller den, men vises ikke.

Ansigtsregistrering

Du kan registrere ansigter med appen Kamera, så søgeren automatisk fokuserer på

disse ansigter, når de dukker op i søgeren.

Blitz

Anvend blitzen til fotooptagelser under dårlige lysforhold eller på steder, hvor der

forekommer baggrundslys. Du har følgende indstillingsmuligheder, når du tapper på

ikonet for blitz på kameraskærmen:

Auto

Kameraet bestemmer automatisk, om lysforholdene kræver blitz.

Fill-blitz

Anvend denne indstilling, når baggrunden er lysere end motivet. Dette fjerner uønskede mørke skygger.

Reduktion af røde øjne

Mindsker røde øjne, når der tages fotos.

Slukket

Blitzen er slået fra. Fotoets kvalitet kan blive bedre uden blitz, selvom lysforholdene er dårlige. Det

kræver en rolig hånd at tage et godt foto uden blitz. Anvend selvudløseren for at undgå slørede fotos.

Lampe

Der tændes en lygte eller et kameralys, når du tager fotos.

Motivvalg

Med funktionen Motivvalg kan du hurtigt konfigurere kameraet til almindelige optagelser

ved hjælp af forudprogrammerede motiver. Kameraet har et antal forudbestemte

indstillinger, der passer til det valgte motiv, så du tager det bedste foto.

Slukket

Funktionen Motivvalg er slået fra, og du kan tage fotos manuelt.

Blød hud

Tag fotos af ansigter med silkehudseffekt.

Blødt snap

Tag fotos mod en blød baggrund.

Anti-bevægelsesslør

Minimer kamerarystelser, når der tages billede af et lidt mørkere motiv.

Landskab

81

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

background image

Til landskabsfotos. Kameraet fokuserer på genstande, der er langt væk.

HDR-modlyskorrektion

Få bedre detaljer i optagelser med høj kontrast. Den indbyggede korrektion af baggrundslys

analyserer billedet og justerer det automatisk, så du får en perfekt oplyst optagelse.

Natportræt

Til portrætfotografering om natten eller under dårlige lysforhold. Den lange eksponeringstid betyder, at

kameraet skal holdes helt stille eller anbringes på et stabilt underlag.

Nattescene

Til fotografering om aftenen eller under dårlige lysforhold. Den lange eksponeringstid betyder, at

kameraet skal holdes helt stille eller anbringes på et stabilt underlag.

Håndholdt tusmørke

Til håndholdt fotografering ved svagt lys. Støj og sløring reduceres.

Høj følsomhed

Til fotografering uden blitz under forhold med svagt lys. Reducerer sløring.

Gourmet

Til fotografering af madopstillinger i stærke farver.

Kæledyr

Til fotografering af kæledyr. Reducerer sløring og røde øjne.

Strand

Til fotografering af motiver ved hav eller sø.

Sne

Til lyse omgivelser for at undgå overeksponerede fotos.

Fest

Til fotografering indendørs under dårlige lysforhold. Motivet opfanger baggrundslys indendørs eller lys

fra stearinlys. Den lange eksponeringstid betyder, at kameraet skal holdes helt stille eller anbringes på

et stabilt underlag.

Sport

Til fotografering af objekter i hurtig bevægelse. Den korte eksponeringstid minimerer sløring af

bevægelserne.

Dokument

Til fotografering af tekst eller tegninger. Giver fotoet en forbedret, skarpere kontrast.

Fyrværkeri

Til fotografering af fyrværkeri i al sin pragt.

Denne indstilling er kun tilgængelig i optagetilstanden

Manuelt.