Sony Xperia E4g - Indstillinger for videokamera

background image

Indstillinger for videokamera

For at justere indstillingerne for videokamera

1

Aktiver kameraet.

2

Tap på en af indstillingsikonerne på skærmen.

3

Tap på for at få vist alle indstillinger.

4

Vælg indstillingen, som du vil justere og foretag de ønskede ændringer.

Oversigt over indstillinger for videokamera

Videoopløsning

Justér videoopløsningen i forhold til forskellige formater.

Fuld HD

1920×1088(16:9)

Formatet fuld HD (Full High Definition) i billedformatet 16:9.

HD

1280×720(16:9)

Formatet HD (High Definition) i billedformatet 16:9.

VGA

640×480(4:3)

82

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

background image

VGA-format i billedformatet 4:3.

mms

Optag videoer, der er velegnet til at blive sendt som MMS'er. Optagelsestiden for dette videoformat er

begrænset, så videofiler kan passe i en MMS.

Disse indstillinger er kun tilgængelig i optagetilstanden

Manuelt.

Selvudløser

Med selvudløseren kan du optage en video uden at holde ved enheden. Brug denne

indstilling til gruppeoptagelser, så alle kan være med på videoen. Med selvudløseren kan

du undgå kamerarystelser i forbindelse med videooptagelser.

Til (10 sek.)

Indstil en forsinkelse på 10 sekunder fra der tappes på kameraskærmen, til videoen begynder at optage.

Til (2 sek.)

Indstil en forsinkelse på 2 sekunder fra der tappes på kameraskærmen, til videoen begynder at optage.

Slukket

Videoen begynder, så snart du tapper på kameraskærmen.

Smile Shutter™(video)

Brug funktionen Smile Shutter™ til at bestemme, hvilken slags smil kameraet skal

reagere på, inden en videooptagelse startes.

Fokuseringstilstand

Fokus-indstillingen styrer, hvilken del af videoen der skal stilles skarpt på. Når kontinuerlig

autofokus er slået til, vedbliver kameraet med at justere fokus således, at området inden

for den hvide ramme forbliver skarp.

Enkelt autofokus

Kameraet fokuserer automatisk på det valgte emne. Kontinuerlig autofokus er slået til.

Registrering af ansigter

Kameraet registrerer automatisk op til fem ansigter på personer, som angives med rammer på skærmen.

Kameraet fokuserer automatisk på det nærmeste ansigt. Du kan også vælge hvilket ansigt, der skal

fokuseres på ved at tappe på det på skærmen. Når du tapper på kameraskærmen, viser en gul ramme det

ansigt, der er valgt og er i fokus. Ansigtsregistrering kan ikke bruges til alle typer motiv. Kontinuerlig autofokus

er slået til.

Objektsporing

Når du vælger et objekt ved at røre ved det i søgeren, sporer kameraet det for dig.

Denne indstilling er kun tilgængelig i optagetilstanden

Manuelt.

Måling

Funktionen beregner automatisk den optimale eksponeringstid ved at måle den

lysmængde, der rammer det billede, du vil tage.

Center

Justerer eksponeringen til midten af billedet.

Gennemsnit

Beregner eksponeringen på baggrund af lysmængden, der rammer hele billedet.

Spot

Justerer eksponeringen på en meget lille del af det billede, du vil tage.

Denne indstilling er kun tilgængelig i optagetilstanden

Manuelt.

83

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

background image

Videostabilisator

Det kan være vanskeligt at holde enheden stille, når du skal optage en video.

Stabilisatoren medvirker til at kompensere for håndens små bevægelser.

Mikrofon

Vælg, om den omgivende lyd skal kunne høres på videooptagelsen.

Eksempelvisning

Du kan vælge at få vist et klip fra en video, lige efter at du har optaget den.

Tændt

Videoklippet vises, lige efter at du har optaget videoen.

Rediger

Videoen åbnes til redigering, lige efter at du har optaget den.

Slukket

Videoen gemmes, når du har optaget den, men der vises ikke noget klip.

Blitz

Brug blitzlyset til at optage videoer under dårlige lysforhold eller på steder, hvor der

forekommer baggrundslys. Ikonet for videoblitz er kun tilgængeligt på

kameraskærmen til videokameraet. Bemærk, at kvaliteten af videooptagelsen bliver nogle

gange bedre uden blitz, selv under dårlige lysforhold.

Tændt

Slukket

Motivvalg

Med funktionen Motivvalg kan du hurtigt konfigurere kameraet til de mest almindelige

optagelser vha. forprogrammerede videomotiver. Kameraet har et antal forudbestemte

indstillinger, der passer til det valgte motiv, så du får den bedste videooptagelse.

Slukket

Funktionen Motivvalg er slået fra, og du kan optage videoer manuelt.

Blødt snap

Til videooptagelse mod bløde baggrunde.

Landskab

Til videooptagelse af landskaber. Kameraet fokuserer på genstande, der er langt væk.

Nat

Lysfølsomheden øges, når denne indstilling slås til. Anvendes under dårlige lysforhold.

Videooptagelser af objekter i hurtig bevægelse kan blive slørede. Hold hånden stille, eller støt den på

et fast underlag. Slå nattilstand fra, når lysforholdene er gode, for at forbedre videooptagelsens

kvalitet.

Strand

Til videooptagelse af motiver ved hav eller sø.

Sne

Til lyse omgivelser for at undgå overeksponerede videooptagelser.

Sport

Til videooptagelse af objekter i hurtig bevægelse. Den korte eksponeringstid minimerer sløring af

bevægelserne.

Fest

Til videooptagelser indendørs under dårlige lysforhold. Motivet opfanger baggrundslys indendørs eller

lys fra stearinlys. Videooptagelser af objekter i hurtig bevægelse kan blive slørede. Hold hånden stille,

eller støt den på et fast underlag.

Denne indstilling er kun tilgængelig i optagetilstanden

Manuelt.

84

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.