Sony Xperia E4g - Favoritter og grupper

background image

Favoritter og grupper

Kontakter, du har markeret som favoritter, vises under fanen favoritter i appen Kontakter

sammen med de kontakter eller "topkontakter", du oftest har ringet til. På denne måde

får du hurtigere adgang til disse kontakter. Du kan også tildele kontakter til grupper for at

få hurtigere adgang til grupper af kontakter inde fra appen Kontakter.

Sådan markerer eller fravælger du en kontakt som favorit

1

På din Startskærm skal du tappe på og derefter tappe på .

2

Tap på den kontakt, du vil tilføje eller fjerne fra dine favoritter.

3

Tap på .

Sådan får du vist dine favoritkontakter og topkontakter

1

På din Startskærm skal du tappe på og derefter tappe på .

2

Tap på .

56

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

background image

Sådan tildeles kontakter til en gruppe

1

Tap på den kontakt, som du vil tildele til en gruppe, i appen Kontakter.

2

Tap på , og tap derefter på linjen direkte under

Grupper.

3

Markér afkrydsningsfelterne for de grupper, hvor du vil tilføje kontakten.

4

Tap på

Udført.