Sony Xperia E4g - Overførsel af kontakter

background image

Overførsel af kontakter

Du kan overføre kontakter til din nye enhed på flere måder. Du kan synkronisere

kontakter fra en onlinekonto eller importere kontakter direkte fra en anden enhed.

Sådan overfører du kontakter vha. en computer

Xperia™ Transfer er et program, der hjælper dig med at indsamle kontakter fra din gamle

enhed og overføre dem til den nye enhed. Xperia™ Transfer, som du har adgang til fra

Xperia™ Companion-computerprogrammet, understøtter mobilenheder, der kører iOS/

iCloud og Android™. Hvis du skifter fra en iOS-enhed, vil App Matching-funktionen

foreslå Android-ækvivalenterne til dine iOS-apps.
For at anvende Xperia™ Transfer behøver du:

En computer med internetforbindelse.

Din nye Android™-enhed.

Et USB-kabel til den nye Android™-enhed.

Din gamle enhed.

Et USB-kabel til den gamle enhed.

Du behøver måske ikke din gamle enhed. For iOS-enheder kan du tilslutte direkte til iCloud

eller anvende en lokal backup. For tidligere ejede Sony-enheder kan du bruge lokale backups.

Sådan overfører du kontakter til din nye enhed

1

Søg og hent Xperia™ Companion (på en pc eller Mac

®

-computer) fra http://

support.sonymobile.com/global-en/tools/xperia-companion, hvis softwaren ikke

allerede er installeret.

2

Efter gennemført installation, åbn Xperia™ Companion-softwaren på computeren,

klik derefter på

Xperia™ Transfer

, og følg den relevante vejledning for at overføre

kontakterne.

Overførsel af kontakter ved hjælp af en onlinekonto

Hvis du synkroniserer kontakterne i din gamle enhed eller din computer med en
onlinekonto, f.eks. Google Sync™, Facebook™ eller Microsoft

®

Exchange ActiveSync

®

,

kan du overføre dine kontakter til din nye enhed ved hjælp af den konto.

Sådan synkroniserer du kontakter til din nye enhed ved hjælp af en

synkroniseringskonto

1

Tap på på din Startskærm, og tap derefter på .

2

Tap på , og tap derefter på

Indstillinger > Konti og synkronisering.

3

Vælg den konto, du vil synkronisere dine kontakter med, og tap derefter på >

Synkroniser nu.

Du skal være logget på den pågældende synkroniseringskonto, før du kan synkronisere dine

kontakter med den.

Andre metoder til overførsel af kontakter

Der er flere andre metoder, du kan bruge for at overføre kontakter fra din gamle enhed til

din nye enhed. Du kan f.eks. kopiere kontakterne over på et hukommelseskort, anvende
Bluetooth

®

-teknologi eller gemme kontakterne på et SIM-kort. Du kan finde mere

detaljerede oplysninger om at overføre kontakterne fra din gamle enhed i den relevante

brugervejledning.

Sådan importerer du kontakter fra et hukommelseskort

1

Tap fra Startskærm, på , tap derefter på .

2

Tryk på , og tap derefter på

Importér kontakter > SD-kort.

3

Vælg den fil, du vil importere, og tap på

OK.

52

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

background image

Sådan importerer du kontakter ved hjælp af Bluetooth

®

-teknologi

1

Kontrollér, at Bluetooth

®

-funktionen er slået til, og at enheden er indstillet til synlig.

2

Når du får en besked om en indgående fil på din enhed, skal du trække

statuslinjen nedad og tappe på beskeden for at acceptere filoverførslen.

3

Tap på

Accepter for at starte filoverførslen.

4

Træk statuslinjen nedad. Tap på beskeden, når overførslen er fuldført.

5

Tap på den modtagne fil.

Sådan importerer du kontakter fra SIM-kortet

Du kan miste oplysninger, eller få flere kontaktposter, hvis du overfører kontakter ved hjælp af

et SIM-kort.

1

Tap på på din Startskærm, og tap derefter på .

2

Tap på , og tap derefter på

Importér kontakter > SIM-kort.

3

Hvis du vil importere en individuel kontakt, skal du finde og tappe på kontakten.

Tap på

Importer alle for at importere alle kontakter.