Sony Xperia E4g - Søgning efter og visning af kontakter

background image

Søgning efter og visning af kontakter

1

Fanerne Kontakter, Opkald, Favoritter og Grupper

2

Rediger og få vist medicinske oplysninger og kontaktoplysninger i nødstilfælde

3

Få vist kontaktoplysninger

4

Gå til kontakter, der starter med det valgte bogstav

5

Få adgang til kommunikationsmuligheder for kontakten

6

Søg efter kontakter

7

Tilføj en kontakt

8

Få vist flere indstillinger

Sådan søger du efter en kontakt

1

På din Startskærm skal du tappe på og derefter tappe på .

2

Tap på , og indtast et telefonnummer, navn eller andre oplysninger i feltet

Søg i

kontakter. Listen med resultater filtreres, efterhånden som du indtaster et tegn.

53

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

background image

For at vælge kontakter, der skal vises i programmet Kontakter

1

Tap fra Startskærm, på , tap derefter på .

2

Tryk på , tap derefter på

Filter.

3

Markér eller fjern markeringen til de ønskede indstillinger i listen, der vises. Hvis du

har synkroniseret kontakterne med en synkroniseringskonto, vises den i listen.

Tap, for at udvide listen med indstillinger yderligere, på kontoen.