Sony Xperia E4g - Indstillinger for meddelelser

background image

Indstillinger for meddelelser

Sådan ændrer du indstillingerne for meddelelsesbeskeder

1

Tap på på din Startskærm, og find og tap derefter på .

2

Tap på , og tap derefter på

Indstillinger.

3

Hvis du vil vælge en lyd for beskeder, skal du tappe på

Meddelelseslyd og vælge

en indstilling eller tappe på og vælge en musikfil, som er gemt på enheden.

4

Tap på

Færdig for at bekræfte.

5

Markér eller fjern markeringen af relevante afkrydsningsfelter for andre

beskedindstillinger.

Sådan slår du leveringsrapportfunktionen til eller fra for udgående meddelelser

1

Tap på på din Startskærm, og find og tap derefter på .

2

Tap på , og tap derefter på

Indstillinger.

3

Markér eller fjern evt. markeringen fra afkrydsningsfeltet

Leveringsrapport.

Når leveringsrapportfunktionen er slået til, vises et afkrydsningsmærke på meddelelser, der er

leveret korrekt.